หมวดหมู่: CHINA

1AA1A3A1สภากาชาดจีน


สภากาชาดจีน บริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้สภากาชาดไทย

         วันที่ 30 สิงหาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 100,000 โดสจากสภากาชาดจีน ณ วังสระปทุม เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 ต่อไป

 

         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขอบคุณที่ฝ่ายจีนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือประเทศไทยในการต่อสู้กับโรคระบาด และรับสั่งว่าวัคซีนที่สภากาชาดจีนจัดส่งมาจะนำไปแจกจ่ายและฉีดให้บุคลากรด่านหน้าและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ระบาดรุนแรงโดยเร็วที่สุด

 

         การบริจาคของสภากาชาดจีนครั้งนี้เป็นครั้ง 3 ที่ฝ่ายจีนได้มอบวัคซีนให้ประเทศไทย ซึ่งได้นำส่งถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม

 

More Articles

https://www.facebook.com/ChineseEmbassyinBangkok/

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!