หมวดหมู่: CHINA

1AAcovid china


'การตรวจสอบหาต้นตอ'แบบติดไวรัสการเมืองเชื่อไม่ได้อย่างเด็ดขาด

โดย โฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทย

       เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐฯ ได้ประกาศที่เรียกว่า ข้อสำคัญของ 'บทรายงานการตรวจสอบหาต้นตอเชื้อไวรัสโควิด-19' โดยอ้างว่าความเป็นไปได้ที่เกิดจากการรั่วไหลออกมาจากห้องแล็บนั้นไม่สามารถตัดออก และได้ใส่ร้ายจีนว่าขัดขวางการตรวจสอบระหว่างประเทศ ปฏิเสธในการแบ่งปันข้อมูล ในวันเดียวกัน ทำเนียบขาวได้ออกแถลงการณ์ ใช้บทรายงานที่เปี่ยมด้วยความเท็จและคำโกหก และติดไวรัสการเมืองฉบับนี้ในการโจมตีประเทศจีน ซึ่งฝ่ายจีนคัดค้านอย่างเด็ดขาดและขอประณามอย่างแรง

      สหรัฐฯ อ้างว่า 'ข้อสันนิษฐานว่า ตัวไวรัสเกิดจากการรั่วไหลออกมาจากห้องแล็บนั้น ชอบด้วยเหตุผล' โดยพุ่งเป้าไปที่สถาบันวิจัยไวรัสเมืองอู่ฮั่นของประเทศจีน ความจริงคือ ในบทรายงานการวิจัยร่วมระหว่างประเทศจีน-องค์การอนามัยโลกในการหาต้นตอเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกออกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคมของปีนี้ ก็ได้ข้อสรุปว่า ตัวไวรัสเกิดจากการรั่วไหลออกมาจากห้องแล็บที่เมืองอู่ฮั่น 'เป็นไปไม่ได้อย่างสูง'

      ที่สหรัฐฯ อ้างว่า ประเทศจีน'ขัดขวางการตรวจสอบระหว่างประเทศ' ความจริงคือ ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกที่มาจากหลาย ๆ ประเทศได้ไปเยี่ยมและดูงานที่สถาบันวิจัยไวรัสเมืองอู่ฮั่น ๒ ครั้ง โดยฝ่ายจีนได้ตอบรับความต้องการทั้งหมดในการเยี่ยมดูงาน โดยไม่มีการขัดขวางใดๆ ทั้งสิ้น

      ที่สหรัฐฯ อ้างว่า ประเทศจีน 'ปฏิเสธในการแบ่งปันข้อมูล' ความจริงคือ ประเทศจีนได้นำส่งข้อมูลการแพร่ระบาดให้องค์การอนามัยโลก ประเทศและองค์การในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในโอกาสแรก ได้แบ่งปันข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของไวรัสและประสบการณ์ของจีนในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดในโอกาสแรก ซึ่งก็เป็นการสนับสนุนขั้นพื้นฐานสำหรับการต่อสู้กับการแพร่ระบาดในทั่วโลก

        ที่สหรัฐฯ อ้างว่า จะระดมผู้สมรู้ร่วมคิดมากดดันจีน ปัจจุบัน ทั่วโลกมี ๘๐ กว่าประเทศได้แสดงท่าทีสนับสนุนบทรายงานการวิจัยร่วมระหว่างประเทศจีน-องค์การอนามัยโลกในการหาต้นตอ โดยส่งหนังสือไปถึงผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก ออกแถลงการณ์และส่งหนังสือทางการทูต พรรคการเมือง องค์การสังคมและคลังปัญญา จำนวน ๓๐๐ กว่า ซึ่งมาจาก ๑๐๐ กว่าประเทศทั่วโลกได้ส่งแถลงการณ์ร่วมไปให้สำนักเลขาธิการองค์การอนามัยโลก คัดค้านการหาต้นตอกลายเป็นเรื่องการเมือง

      เมื่อย้อนดูประวัติศาสตร์ การที่หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐฯ มองข้ามความเป็นจริง พยายามปั้น 'บทรายงานการตรวจสอบหาต้นตอ' ที่ปลอมแปลง โดยใช้วิธีการสายลับนั้น ก็คงไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการตกตะลึง การก่อสงครามต่อประเทศอิรัก โดยใช้ 'ผงซักฟอก' ขวดเล็ก ๆ เป็น 'หลักฐาน' ที่ว่าอิรักนั้นครองอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ก็เป็นฝีมือของพวกเขา 'เราโกหก เราหลอกลวง เราขโมย' ก็เป็นคำสารภาพจากนาย ปอมเปโอ อดีตหัวหน้าสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐฯ นั่นเอง

      คราวนี้สหรัฐฯ ใช้ไม้เก่า ผลักดันที่เรียกว่าการตรวจสอบหาต้นตอ ไม่ได้เพื่อหาแหล่งของตัวไวรัส และก็ไม่เป็นการตรวจสอบที่บนพื้นฐานหลักวิทยาศาสตร์และสัจธรรม แท้จริงคือเพื่อผลักความรับผิดชอบของความล้มเหลวในการต่อสู้การแพร่ระบาดของตน พยายามโยนความผิดมาที่ประเทศจีน รัฐบาลสหรัฐฯ ให้หน่วยงานข่าวกรองแต่ไม่ใช่องค์การวิทยาศาสตร์ ปั้น 'บทรายงานการตรวจสอบ' ขึ้นมา เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ใดๆ เพียงจะเป็นการก่อกวนและทำลายต่อการหาต้นตอและความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับโควิด-19 ปัจจุบันนี้ โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดในทั่วโลกอยู่ นานาประเทศต้องอาศัยสามัคคีและความร่วมมือเพื่อร่วมรับมือกับวิกฤต การที่สหรัฐฯ ไม่สนใจภาพใหญ่ในการต่อสู้กับโควิด-19 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวิตของคนทั่วโลกหลายสิบล้านคน แต่กลับโยนความผิดและความรับผิดชอบให้คนอื่น เพื่อสนองความต้องการของการเมืองภายในประเทศและการครองความเป็นเจ้าในโลกนั้น ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องไร้สาระที่สุด และยังเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่ง

      ประเทศจีนได้ยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่ว่าให้วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะ ได้ส่งวัคซีนทั้งหมด ๘๐๐ ล้านกว่าโดสให้ ๑๐๐ กว่าประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ประเทศจีนได้ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ให้การสนับสนุนเครื่องเวชภัณฑ์ จนถึงกลางเดือนมิถุนายนนี้ ได้ส่งหน้ากากอนามัย ๒.๙ แสนกว่าล้านชิ้น ชุด PPE ๓๕๐๐ กว่าล้านชุด และชุดตรวจ ๔๕๐๐ กว่าล้านชุดให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ช่วยเหลือหลายประเทศสร้างห้องแล็บในการตรวจเชื้อไวรัส

          ประเทศจีนสนับสนุนมาโดยตลอดและจะเข้าร่วมต่อไปในการหาต้นตอตามหลักวิทยาศาสตร์ ส่วนสหรัฐฯ เอง กลับปิดประตูสำหรับการหาต้นตออย่างสนิท ขอถามว่า ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกและนักวิทยาศาสตร์เมื่อไหร่จะได้ไปตรวจสอบที่ห้องแล็บชีวภาพที่พัฒนาไวรัสโคโรนาของ University of North Carolina และสถาบันวิจัยโรคติดต่อกองทัพบกสหรัฐฟอร์ทเดทริก ซึ่งเต็มไปด้วยข้อสงสัยต่าง ๆ ?

       ความเที่ยงธรรมอยู่ในหัวใจ ประชาชนโลกสามารถมองเห็นความเป็นจริง การกระทำต่างๆ ที่คิดจะใช้การแพร่ระบาดไปใส่ร้ายป้ายสี ไปโยนความผิดให้คนอื่น หรือไปทำเป็นเรื่องการเมืองขึ้นมานั้น ย่อมจะไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน 'บทรายงานการหาต้นตอ' ที่ติดไวรัสการเมืองนั้นเชื่อไม่ได้อย่างเด็ดขาด เพื่อสุขภาพอนามัยและความสุขของมวลมนุษยชาติ ฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างสามัคคีและความร่วมมือกับนานาประเทศ ขจัดไวรัสโคโรนาและไวรัสการเมืองทั้งหมดให้จบสิ้นไป เพื่อให้โลกของเราเอาชนะกับโควิด-19 โดยเร็วที่สุด และเพื่ออนาคตที่งดงามและสดใส

More Articles

https://www.facebook.com/846555798724560/posts/4335529099827195/?d=n

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!