หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

KBank Silawat


KBank นำร่องเปิดบริการขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากร  

         กสิกรไทย ร่วมกับกรมสรรพากร นำร่องเปิดบริการขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝากได้ตลอด 24 ชม. ได้สะดวก ไม่ต้องเดินทางไปสาขา ไม่ต้องเก็บเอกสาร ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตอกย้ำความเป็นผู้นำการให้บริการทางการเงินดิจิทัลและเป็นการสนับสนุนนโยบายบริการด้านภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลรายการที่ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก จะเป็นรายการตั้งแต่ 10 ก.ค. 64 เป็นต้นไป 

      นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาธนาคารได้ร่วมมือกับกรมสรรพากรเปิดให้บริการระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการ e-Withholding Tax เพื่อลดภาระการจัดทำและยื่นแบบรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับลูกค้านิติบุคคลหรือลูกค้าธุรกิจ ในครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดสู่บริการขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ผ่านระบบ e-Withholding Tax สำหรับลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกรมสรรพากร โดยธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารนำร่องในการให้บริการนี้ 

      บริการขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยเงินฝากผ่านระบบ e-Withholding Tax บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เปิดให้บริการแก่ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกประเภท และถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการขอคืนภาษีกับกรมสรรพากร และลูกค้านิติบุคคลที่ต้องใช้ข้อมูลในการปิดงบการเงินและยื่นชำระภาษีเงินได้กับกรมสรรพากร ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าต้องเดินทางมายื่นขอและรับหนังสือรับรองที่สาขา บริการนี้จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยตอบโจทย์ให้กับลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ในปัจจุบันสำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์ยื่นขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝากสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพุทธศักราช 2481 มาตรา 48(3)(ก) ที่ระบุให้ผู้มีเงินได้ สามารถเลือกไม่นำรายได้ดอกเบี้ย ไปรวมคำนวณภาษีรายได้ประจำปี เนื่องจากธนาคารได้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เรียบร้อยแล้ว

      ลูกค้าสามารถขอข้อมูลรายการที่ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเป็นรายการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบุคคลธรรมดาสามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ K-Contact Center  02-8888888 ลูกค้านิติบุคลหรือลูกค้าธุรกิจ สามารถติดต่อได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าของท่าน หรือ K-BIZ Contact Center  02-8888822  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.kasikornbank.com

 KBankภาษีหัก

KBank pioneers deposit interest withholding tax data service via e-Withholding Tax system of the Revenue Department

          KASIKORNBANK (KBank) has worked with the Revenue Department in debuting a deposit interest withholding tax data service via the e-Withholding Tax system on the Revenue Department’s website. Both individual and business customers may conveniently request deposit interest withholding tax data 24 hours a day, without going to a Bank branch or keeping documents, allowing them to save time and commuting expenses. This initiative reinforces KBank’s status as a leading digital banking service provider while also supporting the Revenue Department’s e-tax service policy. The deposit interest withholding tax data will be available from July 10, 2021, onwards. 

        Mr. Silawat Santivisat, KBank Senior Executive Vice President, said that KBank and the Revenue Department have for some time jointly offered e-Withholding Tax service for business customers with the aim of reducing their burden in preparing and filing withholding tax forms. Under the latest cooperative effort, the service has been further developed into the deposit interest withholding tax data service via the e-Withholding Tax system available for both individual and business customers. KBank is the first to offer this service in Thailand.        

      The deposit interest withholding tax data service via the e-Withholding Tax system on the Revenue Deparment’s website is offered to individual and business customers holding any type of deposit account with KBank in which the deposit interest is subject to withholding tax. Individual clients can request deposit interest withholding tax data to obtain tax refunds from the Revenue Department, while business customers can request such data to close their financial statements and file tax payment forms to the Revenue Department. This service is designed to meet our customers’ needs during the current situation, as they will no longer need to visit a KBank branch to request withholding tax certificates, which was previously necessary. Customers who do not wish to file a deposit interest withholding tax return can proceed as usual, in accordance with the Act promulgating the Revenue Code, B.E. 2481 (1938) Section 48(3)(a), which stipulates that income earners may elect not to include their interest income in the calculation of their annual income tax, as the Bank has already submitted their withholding tax data.            

    Customers can request deposit interest withholding tax data, which is available from July 10, 2021, onwards. Individual customers can contact a KBank branch or call the K-Contact Center at 02-888-8888. Business customers can contact their Relationship Manager or call the K-Contact Center at 02-888-8822, or view further details at www.kasikornbank.com.

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!