หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

THCOM Anant Kaewruamvongs


THCOM รายได้ไตรมาส 2/2564 รวมทั้งสิ้น 796 ล้านบาท

ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2564

       บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM หรือ บริษัท) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

         บริษัทรายงานรายได้การขายและการให้บริการสำหรับไตรมาส 2/2564 รวมทั้งสิ้น 796 ล้านบาท ลดลง 8.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2563 ที่ 873 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที่ลดลงของการให้บริการดาวเทียม อันเนื่องมาจากลูกค้ามีการใช้งานลดลง ประกอบกับการแข่งขันด้านราคา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 รายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 1.0% จาก 788 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้งานดาวเทียมทั่วไปของลูกค้าในต่างประเทศ

       บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาส 2/2564 จำนวน 41 ล้านบาท ลดลงจากผลกำไรสุทธิในไตรมาส 2/2563 จำนวน 498 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที่ลดลง ประกอบกับในไตรมาสที่ 2/2563 มีการรับรู้รายการพิเศษจากเงินชดเชย ทั้งนี้ผลกำไรสุทธิในไตรมาสนี้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2564 จำนวน 111 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง

       ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 อัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับ 63.7% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2564 ที่ 63.6% สำหรับการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับ 18.1% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบ ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 ที่ระดับ 18.0%

        นอกจากนี้ บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด (TCSC) ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อเข้ายื่นความจำนงในการประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา

        โดยเป็นผู้ยื่นความจำนงแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมดาวเทียมเพิ่มขึ้น กสทช. จึงขยายระยะเวลาแสดงความจำนงและการเข้าประมูลสิทธิออกไปประมาณ 1 เดือน โดยกำหนดวันประมูลเป็นวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทยังคงยืนยันเจตจำนงค์เดิมในการเข้าประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจาก กสทช. และเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานจะช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ และพร้อมที่จะส่งเสริมธุรกิจดาวเทียมของประเทศไทยให้แข็งแกร่งพร้อมรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น

        ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.76 ล้านราย โดยมีระดับจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 2/2563 จำนวน 1.51 ล้านราย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!