หมวดหมู่: บีโอไอ

1aaa2BOI2


BOI ประกาศใหม่ เรื่อง’มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)’

      บีโอไอ ได้จัดทำประกาศเรื่อง ‘มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)’ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่สนใจสามารถยื่นขอรับส่งเสริมมาตรการดังกล่าวได้

เงื่อนไขสำคัญ

- โครงการที่ได้รับบีโอไอแล้ว แม้จะมีรายได้แล้วก็ตาม สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ได้ แต่ต้องมีสิทธิประโยชน์ “ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่ทั้งเวลา และวงเงิน”

- ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET หรือ mai ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มเติมอีก 100% ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

*ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565

**บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด SET หรือ mai อยู่แล้ว ก่อนวันที่มาตรการนี้มีผลใช้บังคับไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้

อ่านประกาศมาตรการฯ ได้ที่ คลิก

https://www.boi.go.th/.../17_2564_60668e2238781.pdf...

ติดตามอินโฟกราฟิกบีโอไอเพิ่มเติม ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

คลิก https://www.boi.go.th/index.php?page=boiinfographic

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!