หมวดหมู่: ข่าวสังคม

 

มอบเกียรติบัตร ‘คนดี สุขภาพดี’

 

4156 คนดีสุขภาพดี

คณะอนุกรรมธิการฯ และผู้แทนภาคีเครือข่าย

(จากซ้าย) วุฒิไกร โหวดมงคล,อภิสิทธิ์ เหมาะสมสกุล, ศุทธินี สันตอาจหาญปรีชา, ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร, ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา, สุทธิรักษ์ ดวงบุรงค์, เลิศรัฐ ติยะรัตนาชัย, กิตตินพ กิตติโรจน์รุจิ, สรโชติ อำพันวงษ์

 

          ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเสวนาสื่อคุณธรรม สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 2 หัวข้อ คนดี สุขภาพดี 

          ซึ่งมี สรโชติ อำพันวงษ์ เป็นประธานคณะทำงาน ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การเภสัชกรรม และท่านสมาชิกวุฒิสภา ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติร่วมงาน อาทิ ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร วุฒิไกร โหวดมงคล วรารัตน์ อติแพทย์ เลิศรัฐ ติยะรัตนาชัยรองศาสตรจารย์จิราภา วิทยาภิรักษ์ ระวี ตะวันธรงค์ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมคนดี สุขภาพดีและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อคุณธรรมแก่เยาชนในเจอเรอเรชั่น Z นิสิต-นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา รัฐสภา (เกียกกาย)

 

A4156

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!