หมวดหมู่: ประกัน

4091 AIA VaccineCovid19เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการชัวร์ก่อนฉีด ฟรี! ประกันผลกระทบในการฉีดวัคซีนโควิด-19’

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอก่อนใคร

          เอไอเอ ประเทศไทย ขานรับนโยบายของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกาศมอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจากกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายใต้ชื่อโครงการชัวร์ก่อนฉีด ฟรี! ประกันผลกระทบในการฉีดวัคซีนโควิด-19” สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService ซึ่งถือเป็นนโยบายเชิงรุกในการส่งเสริมให้คนไทยสามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง พร้อมตอกย้ำการเป็นที่ 1 ของเอไอเอในอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทย ที่พร้อมมอบความคุ้มครองเพื่อคนไทยได้มีความอุ่นใจและคลายความกังวลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

          สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว จะเป็นลูกค้าที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ยกเว้นลูกค้าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) โดยลูกค้าจะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์หากมีอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย1 โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

          1. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

              1.1 ผู้เอาประกันภัยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ใน

ประเทศไทย ในช่วงวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ

              1.2 ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตามความจำเป็นทางการแพทย์ เนื่องจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนในแต่ละครั้ง และ

              1.3 บริษัทจะคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน จากการเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อการฉีดวัคซีนแต่ละครั้ง และไม่เกิน 2 ครั้งต่อรายชีวิต

              โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อวัน2 (สูงสุดไม่เกิน 14 วัน) ต่อการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในแต่ละครั้งให้แก่ผู้เอาประกันภัย

          2. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

              หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน และต้องเสียชีวิตไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากอาการแพ้หรือผลกระทบข้างเคียงจากการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ในกรณีนี้ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท3 ให้แก่ทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย

          ทั้งนี้ ลูกค้าเอไอเอสามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ4 ในโครงการชัวร์ก่อนฉีด ฟรี! ประกันผลกระทบในการฉีดวัคซีนโควิด-19” ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เวอร์ชันใหม่เท่านั้น โดยเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอป AIA iService เวอร์ชันใหม่ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android โดยคลิกลิงก์ http://bit.ly/covidsfxpr หรือสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอป AIA iService เวอร์ชันใหม่ และหากลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ AIA Call Center 1581 

 

หมายเหตุ:

1 ลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษในโครงการ ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService ก่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เท่านั้น

2 บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ในข้อนี้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในก่อนวันที่ 19 เมษายน 2564 หรือหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

3 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายหลังจากที่มีการจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันตามข้อ 1. แล้ว บริษัทจะยังคงจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตตามเงื่อนไขข้างต้น

4 แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีบันทึกสลักหลังผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจากกรณีได้รับผลกระทบในการฉีดวัคซีนป้องกันเชิ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มากกว่าหนึ่งฉบับ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้ให้เพียงหนึ่งฉบับเท่านั้น

 

A4091

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!