หมวดหมู่: การแพทย์-สธ

4006 MDKKUแพทย์ฯ มข. เปิดตัว แอปฯ MDKKU CARE ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวแอปพลิเคชัน “MDKKU CARE แอพเดียวจบ ครบทุกบริการโดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง ขอนแก่นเมือง Smart City, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ Smart Hospital, Smart Hospital และ Smart OPD และ “MDKKU CARE Smart Application” โถงชั้น 1 อาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน MDKKU CARE เป็นแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกัน เพื่อยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเข้ามาติดต่อและใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ป่วยบางส่วนอาจได้รับการบริการที่มีความล่าช้า  ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองการบริการที่สามารถทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงและได้รับการรักษาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

          ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้กลายเป็น Smart City ว่า ในปัจจุบันการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นประกอบไปด้วยหลักการ 7 Smart ได้แก่ Smart Mobility, Smart Living, Smart People, Smart Economy, Smart Environment, Smart Government และSmart Energy แต่ทั้งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาถึงบริการทางด้านการแพทย์เข้าสู่แผนพัฒนาของจังหวัดร่วมด้วย เนื่องจากภายในจังหวัดขอนแก่น มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ถือเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

          “การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน MDKKU CARE เพื่อรองรับผู้ป่วยนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง เพราะทำให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาใช้บริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้รับการบริการที่มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยถือเป็นการขับเคลื่อนความสำเร็จที่ไม่ควรหยุดการพัฒนา เพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการเป็นโรงเรียนการแพทย์ชั้นนำระดับสากลต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว

          ด้าน รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงแอปพลิเคชัน MDKKU CARE ว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวได้มีการออกแบบและพัฒนามาเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการของทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยแอปพลิเคชันจะสามารถใช้แทนบัตรผู้ป่วย แสดงข้อมูลด้านสุขภาพ แสดงเวลานัดพบแพทย์และคิวรับยา พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติการรักษาย้อนหลัง 6 เดือน รวมถึงประวัติการใช้ยาได้

          “ขั้นตอนของการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน MDKKU CARE นั้นต้องมีการยืนยันตัวตนโดยใช้เลขโรงพยาบาล (HN) เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยเมื่อดำเนินการลงทะเบียนเสร็จสิ้น ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสิทธิ์รักษาด้วยตนเอง ทั้งยังสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันบัตรเครดิตและตู้ชำระเงินอัตโนมัติ แต่ในส่วนของการชำระเงินผ่าน QR code และ Mobile Banking ยังอยู่ในขั้นตอนขอเปิดบริการกับทางธนาคาร ซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการพัฒนาเวอร์ชันใหม่สำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่เคยทำบัตรผู้ป่วย แต่ขอเข้ารับการบริการกับทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ถือเป็นการพัฒนาเพื่อเอื้ออำนวยการเข้ารับบริการของผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าว

          รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้กล่าวถึงการยกระดับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้กลายเป็น Smart Hospital ว่า ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มีการรองรับผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่จำนวน 1,000,000 ราย และผู้ป่วยใน จำนวน 45,000 ราย ซึ่งถือว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ารับการรักษาในแต่ละวัน การพัฒนาแอปพลิเคชัน MDKKU CARE จะช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และสามารถที่ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ โดยต้องการที่จะให้ผู้ป่วยใช้ระยะเวลาภายในโรงพยาบาลน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์สูงสุด

          “นอกจากนี้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ยังมุ่งเน้นการบริการทางการแพทย์ที่ครบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น Smart Ems ที่กำลังดำเนินการพัฒนา เพื่อที่จะสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดเจน โดยการติดตั้ง CCTV, GPS, Monitor ฯลฯ เพื่อให้แพทย์สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ในทันที จุดเกิดเหตุ สามารถสั่งการและรักษาโดยตรงและรวดเร็วมากที่สุด The Smart ICU เพื่อการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และ Smart OPD เพื่อนัดหมายการพบแพทย์และตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยไม่ต้องรอคิวนาน ซึ่ง ขณะนี้ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันนั้นสามารถใช้งานได้จริง 70-80% แต่ภายในปีนี้จำมีการดำเนินการให้ได้ทุกภาคส่วน 100% เพื่อตอบโจทย์การบริการที่มีความกระชับในระยะเวลาอันสั้นมากที่สุดผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าว

          การพัฒนาแอปพลิเคชัน MDKKU CARE เพื่อตอบโจทย์ทางด้านการแพทย์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผู้เข้ารับการรักษาและบุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ถือเป็นโรงพยาลรัฐแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการเป็นโรงเรียนการแพทย์ระดับสากล ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MDKKU CARE ได้ทั้ง Playstore : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kku.mdkkucare และทาง App Store : https://apps.apple.com/th/app/md-kku-care/id1558331307 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID : MDKKU

 

A4006

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!