หมวดหมู่: การศึกษา

31149 เพื่อนชุมชน มนชัย.เพื่อนชุมชน เปิดรับสมัครเยาวชนชิงทุนโครงการทุนปริญญาตรีฯปี’64’

ดันสู่แรงงานฝีมือรองรับ 12 อุตฯแห่งอนาคต สนใจสมัครได้ถึง 12 มิ.. นี้

          สมาคมเพื่อนชุมชน ประกาศเปิดรับเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 ร่วมชิงทุน ในโครงการ ทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ประจำปี 2564 ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 11” คุณสมบัติเรียนดีภูมิลำเนาในจังหวัดระยอง จำนวน 40 ทุน ทุนละ 70,000 บาท ต่อยอดคุณภาพการศึกษาเตรียมพร้อมแรงงานรองรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง 12 มิ..64 

          นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชน โดยการก่อตั้งของ 5 บริษัท (กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาวประเทศไทย และโกลว์/GPSC) ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท เดินหน้าสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ได้เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีผลการเรียนดีประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 เข้าร่วมชิงทุนการศึกษาภายใต้ โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชน ประจำปี 2564 ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 11” จำนวนทั้งสิ้น 40 ทุน แบ่งเป็นทุนละ 70,000 บาท สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 12 มิถุนายน 2564 

          ทั้งนี้เป้าหมายในการดำเนินโครงการมอบทุนปริญญาตรี สมาคมฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้เข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพสามารถนำทุนไปใช้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบแรงงานในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยอง และรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ครอบคลุมทั้ง ระยอง ชลบุรี และ ฉะเชิงเทราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          สำหรับเงื่อนไขการเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมในคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร ฯลฯ

 

31149 เพื่อนชุมชน info

 

          ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติผู้ที่จะขอรับทุนการศึกษาในปีนี้ ประกอบด้วย 1.จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ในปี 2563 จากโรงเรียนในจังหวัดระยองเท่านั้น 2.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ภูมิลำเนาจังหวัดระยองไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร และ 3.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (.4-.6.ภาคแรก) ไม่ต่ำกว่า 3.00 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.community.or.th หรือ FB เพื่อนชุมชน หรือ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาที่น้องๆ สังกัดอยู่ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมเพื่อนชุมชน โทร 062 6851138

 

31149

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!