หมวดหมู่: เกษตร

สินค้าเกษตร

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
วันที่ 15-19 มีนาคม 2564
ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
      ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 564 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาเริ่มทยอยออกสู่ตลาด และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้นในสัปดาห์หน้า
       ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 554.25 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขยับตัวขึ้นเล็กน้อย จากสภาพอากาศในประเทศบราซิลที่มีปริมาณน้ำฝนเข้ามาต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์หน้า ทำให้การเพาะปลูกอยู่ที่ 71% ล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 92% ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตต่อไร่ได้ (yield potential) อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรบราซิล (CONAB) คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดบราซิลฤดูกาล 2563/64 ทำสถิติสูงสุดที่ 108 ล้านตัน ขณะที่กระทรวงเกษตรอาร์เจนตินา (Buenos Aires Grains Exchange) ปรับตัวเลขผลผลิตข้าวโพดลดลงไปอยู่ที่ 45 ล้านตัน และกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ตัวเลขผลผลิตข้าวโพดสหรัฐฯ ที่ 47.5 ล้านตัน นอกจากนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาจีนมีคำสั่งซื้อข้าวโพดสหรัฐฯ จำนวน 1.156 ล้านตัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
       กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 19.05 บาท ถึงแม้ว่าคาดการณ์ผลผลิตฝั่งอเมริกาใต้จะมีเพิ่มมากขึ้น และสภาวะอากาศดีขึ้น แต่ราคาค่าขนส่งทั้งเรือใหญ่และเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคายังคงทรงตัว อย่างไรก็ตามการสั่งซื้อจากจีนยังคงมีปริมาณที่สูง
        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 1,423.25 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 406.10 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาเมล็ดถั่วเหลืองขยับตัวขึ้นเล็กน้อย การเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองในบราซิลยังคงดำเนินการได้ล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ย จากปริมาณน้ำฝนที่พัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ตอนกลางตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าความชุ่มชื้นในดินจะเพิ่มขึ้นในประเทศอาร์เจนตินา แต่ไม่สามารถช่วยฟื้นฟูผลผลิตต่อไร่ (yield potential) ที่เสียหายไปแล้วจากความแห้งแล้งได้ ส่วนฝั่งสหรัฐอเมริกา สมาคมแปรรูปเมล็ดน้ำมัน (NOPA) สกัดน้ำมันจากเมล็ดถั่วเหลืองลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยรายงานอยู่ที่ 169 ล้านบุชเชล ต่ำกว่าเดือนมกราคมและที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว
ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น
      เนื่องจากขณะนี้อยู่นอกฤดูกาลการจับปลา ส่งผลให้ราคาปลาป่นประเทศเปรูยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนปริมาณการซื้อล่วงหน้าจากจีนยังมีปริมาณที่สูง ราคาปลาป่นโดยรวมจึงปรับราคาขึ้นกิโลกรัมละ 2 บาท
โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 46.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 48.00 บาท ส่วน ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 33.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 35.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 31.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.20 บาท
       ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 30.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 32.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 28.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะเพิ่มขึ้น
ข้าว : ราคาลดลง
ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงเล็กน้อยจากตันละ 543 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 542 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 487 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 486 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,520 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,350 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว
สุกร : ราคาทรงตัว
ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 79-80 บาท โดยการบริโภคเนื้อสุกรยังดีอย่างต่อเนื่อง
ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
     สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34 บาท โดยการบริโภคเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นหลังกิจกรรมต่างๆ เริ่มกลับมาดำเนินการได้มากขึ้น
ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
     สัปดาห์นี้การบริโภคไข่ไก่ยังคงสมดุลกับปริมาณผลผลิต โดยสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ราคาทรงตัวที่ฟองละ 2.50 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!