หมวดหมู่: การแพทย์-สธ

1aศูนย์การผ่าตัด

ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ รพ.ม.อ. คว้าการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ แห่งแรกในอาเซียน จากสถาบัน Surgical Review Corporation การันตีมาตรฐานทีมแพทย์เชี่ยวชาญการรักษา

      โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (รพ.ม.อ.) โชว์มาตรฐานการดูแลรักษาโรคอ้วนในระบบสากล หลังศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน ได้รับการรองรับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดโรคอ้วนและโรคทางเมตาบอลิซึม คุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ จากสถาบัน Surgical Review Corporation สหรัฐอเมริกา เป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่เมดิคัล ฮับ 

     นพ.กำธร ยลสุริยันวงศ์ ประธานศัลยแพทย์ผ่าตัดโรคอ้วน และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดเผยว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดโรคอ้วนและโรคทางเมตาบอลิซึม ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ จากสถาบัน Surgical Review Corporation สหรัฐอเมริกา เป็นที่แรกของประเทศไทยและเป็นที่แรกในภูมิภาคอาเซียน 

     สำหรับ การรับรองศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ เป็นการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 1.เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดโรคอ้วนและโรคทางเมตาบอลิซึม 2. รับรอง นพ.กำธร ยลสุริยันวงศ์ เป็นศัลยแพทย์ระดับขั้น Master Surgeon และ 3.รับรองศัลยแพทย์ของศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

    ทั้งนี้ ทางสถาบัน Surgical Review Corporation สหรัฐอเมริกา มีหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองความพร้อมของทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 3 ด้าน ได้แก่ 1. โรงพยาบาล มีความพร้อมให้บริการรองรับผู้ป่วยที่เข้ามารักษา  ทั้งพื้นที่การให้บริการ อุปกรณ์ เครื่องมือการตรวจและรักษา เครื่องมือการผ่าตัด สำหรับการดูแลคนไข้ นับตั้งแต่คนไข้เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล รักษาด้านต่างๆ นอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดรักษา จนถึงการติดตามการรักษา หรือในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

     2.บุคลากรหรือทีมสหสาขามีความพร้อมในการดูแลคนไข้ ทั้งด้านศัลยแพทย์ผ่าตัด แพทย์ร่วมรักษา พยาบาล นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอ้วน ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะศัลยแพทย์ต้องมีเพียงพอรองรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดรักษาต้องมีมากพอ เทคนิคการรักษาที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์ของ Surgical Review Corporation กำหนด 

      และ3.นโยบายที่ให้ความสำคัญการสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนและด้านอื่นๆ จากระดับผู้บริหาร ตั้งแต่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ซึ่งการได้รับรองมาตรฐานในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความพร้อมของศูนย์ผ่าตัดรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุด การรักษามีประสิทธิภาพและเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด 

     “ผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่คณะแพทย์จากรพ.ม.อ.และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้มีมาตรฐานการดูแลรักษาคนโรคอ้วนได้ในระบบสากล เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเรามีความพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ เมดิคัล ฮับ (Medical Hub) ในอนาคต” นพ.กำธร กล่าว 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!