หมวดหมู่: บลจ.

PRINCจุมพล3พรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น

เพิ่มทุนเป็น 1 หมื่นล้านบาท

หลัง IPO เพียงหนึ่งเดือน ตอบรับนักลงทุน

รับเทรนด์ลงทุนในธุรกิจ Health Innovation เติบโตสูง

          บลจ. พรินซิเพิล ประกาศเพิ่มทุนจดเบียนกองทุน พรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่นหรือ Principal Global Health Innovation Fund (PRINCIPAL GHEALTH) เป็น 1 หมื่นล้านบาท จากเดิม 5 พันล้านบาท หลังได้รับการตอบรับที่ดีมากจากการเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรก IPO เพียงหนึ่งเดือน ชี้ภาพรวมอุตสาหกรรม Healthcare Innovation มีแนวโน้มขยายตัวและเติบโตได้ดีไปพร้อมกับเมกะเทรนด์โลก 

          นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า จากภาพรวมอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมการแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเติบโตเมกะเทรนด์โลกมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี โดยการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของประชาชนที่หันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงการป้องกันและการรักษา ส่งผลให้กองทุนเปิด พรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น’ Principal Global Health Innovation Fund (PRINCIPAL GHEALTH) ชนิดสะสมมูลค่า PRINCIPAL GHEALTH-A ที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 27 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน

          ล่าสุด บลจ.พรินซิเพิล ได้ขออนุมัติต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) เพื่อดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนดังกล่าวเป็น 1 หมื่นล้านบาท จากเดิมมีทุนจดทะเบียน 5 พันล้านบาท เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 นี้ เพื่อขยายขนาดกองทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนที่แสดงความสนใจซื้อหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นหนึ่งในกองทุนรวมของ บลจ.พรินซิเพิล ที่มีผลตอบรับที่ดีมาก สะท้อนถึงความสนใจของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการพัฒนานวัตกรรม หรือ Health Innovation ที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดีรับกับเมกะเทรนด์ด้านเฮลท์แคร์

          เรามองว่าธุรกิจด้าน Health Innovation ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก และเป็นโอกาสดีที่จะลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเพื่อรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมด้านสุขภาพมีการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยับยั้งโรคระบาด โดยผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับข้อมูลด้านสุขภาพที่มีความซับซ้อนและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลด้วย AI ประกอบกับ COVID-19 เป็นจุดเปลี่ยนของพฤติกรรมคนทั่วโลกที่หันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพมากขึ้นนายจุมพล กล่าว

          นายจุมพล กล่าวต่อว่า สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น’ (PRINCIPAL GHEALTH) ชนิดสะสมมูลค่า PRINCIPAL GHEALTH-A ปัจจุบันลงทุนใน 2 กองทุน ได้แก่ 1) Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund บริหารโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited และ 2) Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund ที่บริหารจัดการโดย Credit Suisse Fund Management S.A. โดยทั้งสองกองทุนถือเป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2020 ที่ผ่านมา ให้ผลตอบแทนโดดเด่นในปีที่ผ่านมาถึงกว่า 85% และ 87% (BM:MSCI World Ac Index และ MSCI World Healthcare Ac Index สามารถสร้างผลตอบแทนได้เพียง 16.50% และ 14.10%) (Source: Baillie Gifford, Credit Suisse, Factset, Style Analytics, MSCI as of December 2020) ด้วยความโดดเด่นของทีมจัดการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญการลงทุนในธุรกิจ Healthcare เน้นลงทุนในหุ้นนวัตกรรมสุขภาพอย่างครบวงจรตั้งแต่การวิจัย วินิจฉัย การรักษา ไปจนถึงการป้องกัน การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถปฏิวัติวงการแพทย์ที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน Moderna 1 ใน 3 ของผู้นำการผลิตวัคซีนต้าน COVID-19 ซึ่งใช้เวลาน้อยที่สุดในโลกเพียง 42 วัน และคาดการณ์ปี 2564 จะมีปริมาณการผลิตวัคซีนถึง 200 – 1,000 ล้านโดส (Source: Individual company website 3Q20, CDC, Pfizer, BioNTech, Moderna, Principal Asset Management บริษัท M3 ผู้ให้บริการข้อมูลทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและ Telemedicine รวมถึงการวินิจฉัยโรคด้วยอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์, Teladoc ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงแพทย์พื้นฐานด้วยเทคโนโลยี Remote Communication เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์, Exact Sciences ผู้ถือครองทรัพย์สินทางปัญญา Cologuard test เพียงรายเดียวเพื่อใช้ตรวจหามะเร็งลำไส้ระยะเริ่มต้น ฯลฯ

          บลจ.พรินซิเพิล เชื่อว่าการเพิ่มพอร์ตการลงทุนในกองทุน PRINCIPAL GHEALTH เพื่อกระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ Health Innovation หนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลกจะมีโอกาสสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนทุกท่านในระยะยาวประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว

          ทั้งนี้ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น กำหนดสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02 686 9595 หรือ www.principal.th หรือ Principal TH Mobile App 

 

คำเตือน 

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รับกาไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน ต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์อินโนเวชั่น มีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare เพียงหมวดเดียว ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวม ทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Feeder Fund หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สิน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Fund of Funds ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

 

A3182

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!