หมวดหมู่: ข่าวสังคม

3172 FTI... ชวนผู้ประกอบการฟังสัมมนาออนไลน์

การขึ้นทะเบียน Made in Thailand เพิ่มโอกาสจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (...) เชิญชวนผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าภายในประเทศขึ้นทะเบียนรับรองสินค้า Made in Thailand เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แก้ไข ประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) .. 2563 โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ ...จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ฟรีสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจในหัวข้อ การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand หรือ MiT” เพื่อให้ความรู้เรื่องกระบวนการรับรองสินค้า Made in Thailand, คุณสมบัติผู้ยื่นขอการรับรอง, ประโยชน์ของการได้รับรอง Made in Thailand, เกณฑ์การพิจารณา ฯลฯ โดยกำหนดการจัดสัมมนาในวันที่ 9 และวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00. และสัมมนาพิเศษการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง วันที่ 11 และวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-16.00. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fti.or.th/mit/ หรือ เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/TheFederationOfThaiIndustries 

 

A3172

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!