หมวดหมู่: กลต.

 bull market

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 4 มีนาคม 2564

ข้อมูลประจำวันที่ 4 มี.ค. 2564

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 24 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 300,000 0.98 ซื้อ Link
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 300,000 54.83 ขาย Link
แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) นาย เว่ย จ้าว หวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 800,000 2.30 ซื้อ Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 4,000,000 29.02 ซื้อ Link
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) นาง วราภรณ์ คำมะนิด ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/02/2564 20,000 4.92 ซื้อ Link
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) นาย ธนายุส โฆสิตสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/03/2564 6,056,000 4.98 ขาย Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART) นางสาว ปิยวรรณ เลาก่อสกุล ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 02/03/2564 500 10.80 ซื้อ Link
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย สมจิตต์ เศรษฐิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร) หุ้นสามัญ 03/03/2564 200,000 20.10 ขาย Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 200,000 2.64 ขาย Link
ไทยวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TWPC) นาย ประทีป เลิศวัฒนากิจกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 50,000 4.39 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 30,000 3.48 ซื้อ Link
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS) ด๊อกเตอร์ พงศ์ธร ธาราไชย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 300,000 0.48 ขาย Link
พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PMTA) นาย พรเทพ เลิศวรธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 162,500 11.10 ขาย Link
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช) หุ้นสามัญ 03/03/2564 212,000 6.97 ขาย Link
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MSC) นาย ธงชัย หล่ำวีระกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอัจฉราพร หล่ำวีระกุล) หุ้นสามัญ 01/03/2564 81,600 6.05 ซื้อ Link
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 1,500,000 4.16 ขาย Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นางสาว วันใหม่ พุ่มถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 26,800 2.26 ขาย Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นางสาว วันใหม่ พุ่มถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 78,000 2.34 ขาย Link
สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SF) นาย อรณพ จันทรประภา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 5,000,000 4.00 ซื้อ Link
สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA) นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 22/02/2564 140,000 7.30 ซื้อ Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 150,000 5.42 ซื้อ Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 200,000 5.43 ซื้อ Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 300,000 1.62 ซื้อ Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาย หวัง วนาไพรสณฑ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรุณพร วนาไพรสณฑ์) หุ้นสามัญ 04/03/2564 1,000,000 1.82 ขาย Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!