หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET27

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 มี.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 8,676.33 7.97 9,544.26 8.77 -867.93 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 10,910.31 10.02 11,574.30 10.63 -663.99 -
นักลงทุนต่างประเทศ 40,983.56 37.65 40,260.77 36.99 722.79 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 48,284.68 44.36 47,475.55 43.61 809.13 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 4 มี.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 35,315.41 8.82 32,139.98 8.02 3,175.43 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 41,321.82 10.32 39,657.42 9.90 1,664.40 -
นักลงทุนต่างประเทศ 151,778.40 37.89 147,529.20 36.83 4,249.20 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 172,180.68 42.98 181,269.71 45.25 -9,089.03 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 มี.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 306,165.76 7.64 333,059.52 8.31 -26,893.76 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 418,174.57 10.43 415,008.89 10.36 3,165.67 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,435,925.31 35.83 1,461,277.12 36.46 -25,351.81 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,847,502.34 46.10 1,798,422.44 44.87 49,079.90 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 4 มี.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 43.67 1.26 25.81 0.74 17.86 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.75 0.02 0.75 0.02 0.00 -
นักลงทุนต่างประเทศ 221.61 6.38 240.73 6.93 -19.12 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,206.92 92.34 3,205.66 92.30 1.26 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 4 มี.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 150.75 1.18 126.94 0.99 23.80 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 13.22 0.10 9.78 0.08 3.44 -
นักลงทุนต่างประเทศ 943.83 7.38 1,013.87 7.93 -70.04 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 11,673.85 91.33 11,631.05 91.00 42.80 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 4 มี.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,552.76 1.37 1,589.58 1.40 -36.81 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 117.09 0.10 120.48 0.11 -3.38 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,594.21 5.81 6,346.94 5.59 247.28 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 105,233.12 92.72 105,440.20 92.90 -207.08 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!