หมวดหมู่: บลจ.

3156 UEVบลจ. ยูโอบี จับกระแสโลก เปิดตัว กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ (UEV)

ชูการลงทุนในหุ้นโลกกลุ่มนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า โอกาสขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต

          บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จับกระแสการลงทุนเมกะเทรนด์ (Megatrend) ที่มาแรงของโลก ล่าสุดเปิดตัวกองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ (UEV) โอกาสใหม่เพื่อนักลงทุนได้เริ่มลงทุนในหุ้นทั่วโลกกลุ่มนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ (EV) ที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ (EV) อนาคต ซึ่งกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยกองทุน UEV เสนอขายครั้งแรก 5 – 12 มีนาคม 2564 นี้

          นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลง จากรถยนต์ใช้น้ำมันสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้า เป็นความก้าวหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยีในหลายด้าน ซึ่งทำให้รถยนต์ไฟฟ้ามีจุดเด่นหลายอย่างที่เหนือกว่ารถยนต์ในปัจจุบันอย่างมาก รวมถึงการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันยิ่งมีปัญหารุนแรงมากขึ้น เกี่ยวกับมลพิษและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลต่างๆทั่วโลกที่ส่งเสริมและรณรงค์ให้คำนึงถึงการจำกัดและลดปริมาณการปล่อยสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด จะเห็นได้ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก (EV) ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง โดยตลาด EV ทั่วโลกคาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณ 30-40% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดในปี 2573 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนเพียง 2.5% ในปี 2562

(ที่มา : Robeco, .. 2564)

          “ปัจจุบันเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เติบโตและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายอย่างมากทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น รวมถึงจีนและเกาหลีใต้ นอกจากนี้ห่วงโซ่อุปทานของรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบตเตอรี่ กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน ธุรกิจที่ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม (Lithium) ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของตลาดรถยนต์ EV โดยตลาดแบตเตอรี่ลิเทียมยังเป็นวัตถุดิบหลักที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 24% ต่อปี ช่วงสิบปีข้างหน้า (ปี 2573) รวมถึงส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลังไฟฟ้า ที่รวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ รัฐบาลของประเทศต่างๆทั่วโลก ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เริ่มบังคับให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยมลพิษ (Zero Emission Vehicle) ให้เข้มงวดขึ้น และรณรงค์การใช้พลังงานสะอาดกันอย่างจริงจัง โดยล่าสุดนโยบาย “Buy America” ของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ที่มีแผนการจะเปลี่ยนรถของรัฐบาลกลางมากกว่า 600,000 คัน เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในสหรัฐ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนเตรียมการลงทุนในสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและการผลิตแบตเตอรี่ รวมไปถึงการอัพเกรดการผลิตไฟฟ้าและระบบการส่งไฟฟ้าทั่วประเทศ ตลอดจนการเพิ่มจำนวนเครือข่ายระบบชาร์จไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต การตื่นตัวและแรงผลักดันเหล่านี้มีส่วนสำคัญที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ามีการเติบโตและมีแนวโน้มที่จะเข้ามาแทนที่รถยนต์ระบบเดิมในอนาคต บลจ. ยูโอบี จึงร่วมคว้าโอกาสทางการลงทุนในนวัตกรรมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเปิดตัวกองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ (UEV) เพื่อนักลงทุน และถือว่าเราเป็นหนึ่งในผู้นำที่ออกกองทุนในธีม EV ในประเทศไทยอีกด้วย” 

          กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ (UEV) มีโครงสร้างกองทุนประเภท Fund of funds ที่ลงทุนผ่านกองทุน RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund (กองทุนหลัก) และกองทุน Global X Lithium & Battery Tech ETF (กองทุนหลัก) บริหารโดย Robeco และ Global X Management Company โดยในส่วนกองทุนของ RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund มีกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ Active โดยทีมผู้เชี่ยวชาญบริหารการลงทุน เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายเช่น ธุรกิจการขายชิ้นส่วนการผลิต EV ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ และเครื่องส่งกำลังไฟฟ้า (EV component suppliers) โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ EV และระบบ software ในการติดตั้ง (EV car manufacturers & Subsystem suppliers) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เครื่องชาร์ตไฟและเทคโนโลยีการส่งไฟฟ้า (Electrical grid & Charging Infrastructure) AI การเชื่อมต่อและการขนส่งสาธารณะ (Vehicle connectivity & Autonomous driving) โดยกองทุน RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund (กองทุนหลัก) สามารถสร้างผลการดำเนินงาน 1 ปี ย้อนหลังที่โดดเด่นถึง 51.2%* ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์อ้างอิง benchmark MSCI World Index TRN อยู่ที่ 44.8% (ที่มา Robeco, 30 .. 2563)

          นอกจากนี้กองทุน UEV จะกระจายไปลงทุนอีกส่วนหนึ่งไปยัง กองทุน Global X Lithium & Battery Tech ETF เป็นกองทุน ETF ที่ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องและอยู่ในสายการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเต็มรูปแบบ (The full lithium value chain) ตั้งแต่การขุดค้นและการกลั่นจนถึงการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม ซึ่งกองทุนสร้างผลการดำเนินงาน 1 ปี ย้อนหลัง อยู่ที่ 127.6%** ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์อ้างอิง ดัชนี Solactive Global Lithium Index ที่ 2.1% (ที่มา Global X, 30 .. 2563)

          นางสาวรัชดา กล่าวทิ้งท้ายว่าการผสมผสานการลงทุนทั้งแบบ Active จากการลงทุนในกองทุน RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund และแบบ passive ในกองทุน Global X Lithium & Battery Tech ETF นั้น จะส่งผลให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากการกระจายการลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจธีม EVs และกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรม EV ผ่านการคัดเลือกบริษัทที่ลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Robeco บนกระบวนการการลงทุนที่เข้มงวด ในขณะเดียวกันกองทุน UEV ก็มีการกระจายการลงทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจแบตเตอรีลิเทียม (Lithium) ผ่าน Global X Lithium & Battery Tech ETF ที่เราเชื่อมั่นว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปพร้อมกับกลุ่มธุรกิจ EV ดังนั้น บลจ. ยูโอบี จึงมีความมั่นใจแนะนำ กองทุน UEV แก่นักลงทุน เพื่อเสริมพอร์ตการลงทุนให้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับกระแสยานยนต์ EV ในอนาคต ประกอบกับปัจจุบันเป็นช่วงที่ราคาของหุ้นกลุ่มธุรกิจ EV มีการปรับตัวย่อลงมาบ้างในช่วงที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิด-19 เราจึงมองว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้าลงทุน เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาว” 

          นักลงทุนที่สนใจลงทุนกองทุน UEV สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอิสระ และ/หรือบลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โดยนักลงทุนสามารถทำรายการซื้อกองทุนผ่านช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ บริการ ‘Premier Online’ ที่ https://echannel.uobam.co.th/fundcyber/Account/Login หรือ ผ่านทาง ‘UOBAM Invest’ mobile application ซึ่งเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกในการทำรายการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนและสนใจลงทุน สามารถขอรับคำแนะนำในการลงทุนและเปิดบัญชีกับ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้โดยตรง ติดต่อได้ที่ งานบริการนักลงทุน โทร. 0-2786-2222 หรือ thuobamwealthservice@uobgroup.com

 

คำเตือน 

          การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกัน ความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยัน ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

หมายเหตุ

          กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ (UEV) ระดับความเสี่ยง 6 กองทุนรวมนี้กระจุกตัวในประเทศจีนและสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

          กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลิเทียมครบวงจร ตั้งแต่การทำเหมืองไปจนถึงการผลิตแบตเตอรี่ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลิเทียม และ/หรือบริษัทที่ดำเนินการหรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งในอนาคต (เช่น รถยนต์/ยานพาหนะไฟฟ้า) และ/หรือเทคโนโลยีดิจิตอลที่ใช้ในการขนส่ง (เช่น การขับขี่อัตโนมัติ) ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศคณะกรรมการ ... หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ... หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

 

*ผลการดำเนินงานของ RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund (กองทุนหลัก) 30 .. 2563

(ที่มา : Robeco)

 

YTD

1 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund          

51.21%

4.38%

37.10%

52.77%

51.21%

MSCI Word Index TRN

6.33%

1.91%

9.22%

12.90%

6.33%

ชนะเกณฑ์อ้างอิง

44.88%

2.47%

27.88%

39.87%

44.88%

 

**ผลการดำเนินงานของ Global X Lithium & Battery Tech ETF (กองทุนหลัก) 30 .. 2563

(ที่มา : Global X Management Company)

 

YTD

3 เดือน

1 ปี

5 ปี 

(Annualized)

10 ปี

(Annualized)

Global X Lithium & Battery Tech ETF          

127.68%

54.83%

127.68%

27.74%

4.63%

Solactive Global Lithium Index

125.58%

55.40%

125.58%

27.61%

5.13%

ชนะเกณฑ์อ้างอิง

2.10%

-0.57%

2.10%

0.13%

-0.50%

 

A3156

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!