หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET51

หุ้นถูกชอร์ตเซล 4 มีนาคม 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 03 มี.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 291,200 780,416.00 0.40 %
AAV-R 1,275,700 3,485,784.00 1.75 %
ACE 150,000 552,000.00 0.21 %
ACE-R 341,000 1,258,320.00 0.48 %
ADVANC 233,700 39,445,150.00 2.81 %
ADVANC-R 464,000 78,479,800.00 5.59 %
AEONTS-R 17,800 3,640,000.00 0.80 %
AMATA 402,300 7,530,690.00 2.63 %
AMATA-R 240,100 4,494,600.00 1.57 %
AOT 4,891,500 327,991,850.00 5.90 %
AOT-R 2,467,500 165,389,325.00 2.98 %
AP 336,400 2,491,630.00 1.05 %
AP-R 121,500 899,100.00 0.38 %
AU 45,000 498,000.00 0.47 %
AWC 3,527,700 17,709,861.00 3.18 %
AWC-R 319,000 1,642,850.00 0.29 %
BAM 432,100 9,350,150.00 1.38 %
BAM-R 165,400 3,590,050.00 0.53 %
BANPU 3,229,700 36,870,140.00 3.30 %
BANPU-R 849,700 9,743,990.00 0.87 %
BBL 404,200 50,258,250.00 1.89 %
BBL-R 10,000 1,250,000.00 0.05 %
BCH 207,400 2,939,970.00 1.56 %
BCH-R 704,300 10,018,830.00 5.28 %
BCP 54,600 1,518,700.00 1.26 %
BCP-R 89,000 2,470,475.00 2.06 %
BCPG 243,300 3,625,170.00 6.77 %
BCPG-R 152,200 2,267,780.00 4.24 %
BDMS 1,118,900 22,859,860.00 1.46 %
BDMS-R 3,373,000 68,867,030.00 4.41 %
BEAUTY 583,000 1,055,388.00 0.37 %
BEC-R 989,700 9,067,380.00 2.81 %
BEM 2,737,300 22,213,940.00 1.61 %
BEM-R 4,427,900 36,642,095.00 2.61 %
BGRIM 243,300 11,846,900.00 2.27 %
BGRIM-R 692,200 33,683,050.00 6.45 %
BH 137,000 17,869,150.00 4.31 %
BH-R 58,300 7,599,150.00 1.84 %
BJC 289,000 10,871,750.00 1.67 %
BJC-R 30,600 1,161,600.00 0.18 %
BLA 39,900 1,005,180.00 0.76 %
BLA-R 87,400 2,185,000.00 1.67 %
BLAND-R 3,532,200 3,790,278.00 8.93 %
BPP 323,000 6,020,620.00 2.54 %
BPP-R 247,900 4,584,330.00 1.95 %
BTS 2,838,400 26,633,290.00 7.03 %
BTS-R 155,400 1,452,930.00 0.38 %
CBG 93,100 13,168,700.00 0.89 %
CBG-R 248,400 35,184,850.00 2.37 %
CENTEL 80,800 2,686,575.00 1.88 %
CENTEL-R 198,000 6,577,300.00 4.60 %
CHG 491,800 1,283,480.00 1.56 %
CHG-R 1,399,900 3,647,738.00 4.45 %
CK 854,000 13,352,850.00 7.55 %
CK-R 1,021,700 15,985,430.00 9.03 %
CKP 496,500 2,142,088.00 4.49 %
CKP-R 21,800 94,176.00 0.20 %
COM7 754,500 43,422,400.00 1.76 %
COM7-R 2,142,100 124,281,650.00 5.00 %
CPALL 4,257,900 265,407,275.00 2.31 %
CPALL-R 1,143,900 73,075,350.00 0.62 %
CPF 4,731,000 137,409,400.00 4.43 %
CPF-R 4,796,800 141,251,100.00 4.49 %
CPN 39,500 2,168,625.00 0.32 %
CPN-R 2,780,300 153,441,400.00 22.42 %
CRC 392,800 13,608,825.00 1.32 %
CRC-R 2,291,200 80,034,100.00 7.71 %
DCC-R 543,400 1,228,084.00 1.83 %
DELTA-R 18,000 7,216,800.00 1.08 %
DOHOME 496,700 9,955,410.00 2.83 %
DOHOME-R 56,700 1,152,830.00 0.32 %
DTAC 208,500 6,522,225.00 3.70 %
DTAC-R 399,300 12,474,225.00 7.09 %
EA 585,900 37,520,100.00 3.17 %
EA-R 945,200 60,561,275.00 5.11 %
EASTW-R 202,100 1,913,880.00 15.16 %
EGCO 35,200 6,267,400.00 1.37 %
EGCO-R 212,800 38,024,950.00 8.27 %
EPG 131,100 1,351,780.00 0.70 %
EPG-R 912,900 9,299,365.00 4.86 %
ERW 310,500 1,238,588.00 1.86 %
ESSO 584,700 5,144,325.00 2.90 %
ESSO-R 210,400 1,849,615.00 1.04 %
GFPT 23,800 285,090.00 1.09 %
GFPT-R 39,000 464,100.00 1.78 %
GLOBAL 2,269,100 48,184,770.00 11.07 %
GLOBAL-R 15,700 331,370.00 0.08 %
GPSC 484,900 36,496,825.00 3.43 %
GPSC-R 520,900 39,173,050.00 3.69 %
GULF 803,000 27,810,300.00 4.79 %
GULF-R 2,895,600 100,313,525.00 17.28 %
GUNKUL 1,810,200 5,080,400.00 1.15 %
GUNKUL-R 1,809,800 5,149,816.00 1.15 %
HANA 383,300 20,409,000.00 2.86 %
HANA-R 1,282,100 68,282,775.00 9.56 %
HMPRO 1,262,400 17,640,430.00 1.64 %
HMPRO-R 9,914,900 137,771,570.00 12.90 %
ICHI 746,000 10,475,820.00 1.27 %
ICHI-R 268,800 3,790,080.00 0.46 %
INTUCH 177,600 9,774,875.00 2.79 %
INTUCH-R 355,700 19,615,775.00 5.59 %
IRPC 23,095,900 78,857,552.00 11.52 %
IRPC-R 262,100 891,140.00 0.13 %
ITD-R 11,200 12,367.00 0.12 %
IVL 1,550,000 64,085,375.00 3.65 %
IVL-R 1,071,200 44,078,925.00 2.52 %
JAS 3,071,100 8,778,146.00 3.65 %
JAS-R 76,500 218,610.00 0.09 %
JMART 193,100 5,679,900.00 0.57 %
JMART-R 261,000 7,534,950.00 0.77 %
JMT 100,000 4,400,000.00 0.75 %
JMT-R 60,600 2,658,500.00 0.45 %
KBANK 714,500 103,095,200.00 3.96 %
KBANK-R 2,472,200 358,838,650.00 13.70 %
KCE 246,600 14,014,825.00 1.90 %
KCE-R 514,900 28,977,300.00 3.96 %
KKP 124,900 7,495,425.00 2.10 %
KKP-R 462,000 27,725,000.00 7.76 %
KSL-R 1,006,100 3,197,386.00 12.02 %
KTB 476,200 5,738,640.00 0.78 %
KTB-R 225,100 2,723,710.00 0.37 %
KTC 253,900 17,256,200.00 1.65 %
KTC-R 199,800 13,621,250.00 1.30 %
LH 1,939,600 15,609,250.00 2.08 %
LH-R 241,700 1,933,600.00 0.26 %
M 19,400 1,098,650.00 0.62 %
M-R 114,200 6,424,125.00 3.65 %
MAJOR 68,200 1,400,730.00 2.41 %
MAJOR-R 93,700 1,920,080.00 3.31 %
MBK 349,100 4,973,150.00 8.28 %
MBK-R 158,400 2,249,280.00 3.76 %
MEGA 71,200 2,789,125.00 1.82 %
MEGA-R 84,300 3,345,450.00 2.16 %
MINT 1,623,800 49,585,175.00 5.27 %
MINT-R 734,800 22,410,425.00 2.38 %
MTC 169,300 11,106,700.00 0.73 %
MTC-R 521,100 34,360,675.00 2.25 %
OR 1,435,000 42,235,200.00 1.34 %
ORI 157,400 1,144,230.00 0.43 %
ORI-R 842,700 6,161,440.00 2.28 %
OSP 318,400 11,330,600.00 1.43 %
OSP-R 2,519,600 89,592,725.00 11.28 %
PLANB 369,300 2,719,050.00 1.71 %
PLANB-R 548,800 4,003,750.00 2.54 %
PLAT-R 14,900 43,670.00 0.46 %
PM 424,000 3,549,250.00 40.77 %
PRM 262,700 2,009,655.00 1.65 %
PRM-R 161,800 1,237,770.00 1.01 %
PSH 5,100 66,840.00 0.22 %
PSH-R 67,900 896,140.00 2.91 %
PTG 923,700 19,075,040.00 1.40 %
PTG-R 190,000 3,965,190.00 0.29 %
PTL-R 79,800 1,818,890.00 3.30 %
PTT 2,800,000 113,800,000.00 3.67 %
PTT-R 358,300 14,600,725.00 0.47 %
PTTEP 309,900 35,072,500.00 2.97 %
PTTEP-R 42,900 4,869,150.00 0.41 %
PTTGC 498,500 31,727,700.00 2.95 %
PTTGC-R 184,900 11,816,900.00 1.09 %
QH 2,646,600 6,435,698.00 5.21 %
QH-R 3,101,400 7,503,008.00 6.10 %
RATCH 184,600 9,378,750.00 3.69 %
RATCH-R 185,200 9,443,875.00 3.70 %
RBF-R 116,900 1,777,570.00 0.69 %
RCL 127,900 3,087,450.00 0.29 %
RS 174,600 4,448,800.00 1.17 %
RS-R 115,400 2,907,255.00 0.77 %
S-R 393,500 691,256.00 1.27 %
SAWAD 667,800 47,166,925.00 2.31 %
SAWAD-R 1,540,200 109,280,250.00 5.33 %
SCB 355,300 38,236,350.00 3.13 %
SCB-R 1,649,300 178,150,850.00 14.54 %
SCC 44,200 16,269,900.00 2.11 %
SCC-R 105,800 38,979,400.00 5.04 %
SCCC 59,300 9,121,500.00 9.05 %
SCCC-R 20,800 3,196,550.00 3.17 %
SCGP 188,100 8,934,750.00 0.81 %
SCGP-R 33,300 1,590,075.00 0.14 %
SGP 78,500 865,350.00 4.57 %
SGP-R 50,200 556,080.00 2.92 %
SHR 50,900 158,808.00 0.36 %
SHR-R 226,000 700,600.00 1.58 %
SIRI 431,500 369,165.00 0.68 %
SPALI 94,300 1,888,660.00 1.79 %
SPALI-R 17,900 359,270.00 0.34 %
SPCG-R 48,700 973,450.00 3.79 %
SPRC 2,276,300 21,281,675.00 8.75 %
SPRC-R 2,230,800 20,800,035.00 8.58 %
SSP 148,900 2,587,890.00 0.58 %
SSP-R 523,500 8,946,260.00 2.04 %
STA 1,237,400 59,720,925.00 1.27 %
STA-R 2,034,800 98,217,650.00 2.08 %
STANLY-R 700 125,050.00 3.11 %
STEC 345,700 4,371,830.00 1.33 %
STEC-R 417,500 5,289,020.00 1.61 %
STGT 270,700 10,629,975.00 1.29 %
STGT-R 168,600 6,617,550.00 0.80 %
SUPER 13,671,100 12,697,406.00 6.17 %
SUPER-R 2,174,700 2,022,460.00 0.98 %
SYNEX 100,000 2,260,000.00 0.14 %
TASCO 212,800 4,314,200.00 1.64 %
TASCO-R 52,600 1,062,520.00 0.41 %
TCAP 410,600 14,128,450.00 4.33 %
TCAP-R 164,500 5,634,125.00 1.74 %
TFG-R 200 1,020.00 0.00 %
THANI-R 569,800 2,375,360.00 1.42 %
THCOM 950,000 8,740,500.00 11.81 %
THCOM-R 50,000 459,670.00 0.62 %
THG-R 8,300 213,725.00 2.54 %
TISCO 93,600 8,954,500.00 1.36 %
TISCO-R 304,700 29,283,700.00 4.44 %
TKN-R 703,100 6,893,525.00 3.94 %
TMB 44,584,400 50,832,209.00 4.98 %
TMB-R 278,600 316,997.00 0.03 %
TOA-R 18,600 585,900.00 0.31 %
TOP 344,000 20,437,550.00 3.40 %
TOP-R 583,300 34,659,425.00 5.77 %
TPIPL-R 277,100 464,994.00 5.56 %
TPIPP 230,300 1,008,408.00 1.75 %
TPIPP-R 163,800 717,042.00 1.24 %
TQM 4,100 492,000.00 0.65 %
TQM-R 9,800 1,174,300.00 1.55 %
TRUE 2,981,700 9,789,636.00 1.76 %
TRUE-R 17,500 56,358.00 0.01 %
TTA 937,200 7,012,685.00 4.49 %
TTW 77,200 934,120.00 1.90 %
TTW-R 237,600 2,874,960.00 5.86 %
TU 2,756,200 39,577,230.00 10.53 %
TU-R 4,495,400 64,333,690.00 17.17 %
TVO 88,600 2,980,900.00 3.14 %
TVO-R 168,100 5,648,050.00 5.95 %
UNIQ 1,200 5,292.00 0.09 %
VGI 1,914,500 13,517,365.00 2.82 %
VIBHA-R 130,000 228,423.00 0.92 %
WHA 1,047,800 3,451,532.00 2.53 %
WHA-R 298,300 984,204.00 0.72 %
WHAUP 115,300 471,428.00 3.45 %
WHAUP-R 76,400 311,712.00 2.28 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!