หมวดหมู่: กลต.

SET16

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 3 มีนาคม 2564 

ข้อมูลประจำวันที่ 3 มี.ค. 2564

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 51 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 100,000 0.98 ซื้อ Link
กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN) นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 100,000 0.97 ซื้อ Link
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(QTC) นางสาว ศศิกาญจน์ ตันธนสิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 67,800 4.78 ซื้อ Link
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(KEX) นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 575,000 54.21 ขาย Link
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย ธานินทร์ เอื้ออารยะมนตรี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 7,100 2.78 ขาย Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 3,975,900 27.94 ซื้อ Link
เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART) นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 3,000,000 28.04 ซื้อ Link
ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO) นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/03/2564 195,000 4.60 ซื้อ Link
ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFT) นาย สุภเดช ธนากรฐิติคุณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 90,000 4.90 ขาย Link
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(STEC) นาย ประสิทธิ์ ประวัง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 5,000 12.20 ซื้อ Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 20,000 4.43 ซื้อ Link
ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT) นาย ธนายุส โฆสิตสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 20,624,000 4.69 ขาย Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) นาย ธนภัทร อนันตประยูร ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 01/03/2564 200 8.50 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ .(WHABT) นาย ธนภัทร อนันตประยูร ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 02/03/2564 15,200 8.50 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท .(WHART) นาย ธนภัทร อนันตประยูร ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 01/03/2564 4,600 10.70 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 02/03/2564 1,000 11.10 ซื้อ Link
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท .(AIMIRT) นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์ ผู้รายงาน หน่วยทรัสต์ 03/03/2564 1,000 11.20 ซื้อ Link
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEM) นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 2,500,000 8.00 ขาย Link
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEM) นาย พงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 2,500,000 8.00 ซื้อ Link
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 333,000 21.01 ขาย Link
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย สมจิตต์ เศรษฐิน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 167,000 20.20 ขาย Link
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO) นาย สมจิตต์ เศรษฐิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร) หุ้นสามัญ 02/03/2564 300,000 20.20 ขาย Link
ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW) นาย ไพฑูรย์ กลัดเขียว ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 2,500 33.00 ซื้อ Link
ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 200,000 2.42 ซื้อ Link
ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNP) นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 50,000 4.46 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 60,000 3.50 ซื้อ Link
บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU) นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 4,000,000 11.00 ขาย Link
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIME) พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 50,000 0.49 ซื้อ Link
เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(META) นาย ชนน วังตาล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 2,000,000 0.37 ซื้อ Link
เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(META) นาย ชนน วังตาล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 03/03/2564 1,000,000 0.37 ซื้อ Link
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) นาย อานิล ธาดานี่ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 961,800 30.25 ขาย Link
วิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(WIIK) นาย วิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 03/03/2564 60,000 0.65 ขาย Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นางสาว วันใหม่ พุ่มถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 98,000 2.24 ขาย Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นางสาว วันใหม่ พุ่มถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 150,000 2.22 ขาย Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นางสาว วันใหม่ พุ่มถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 83,800 2.22 ขาย Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นางสาว วันใหม่ พุ่มถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 281,400 2.20 ขาย Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย ไพศาล ศังขวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 5,000 2.22 ซื้อ Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 25/02/2564 5,000 1.95 ซื้อ Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาง อรลักษณ์ นาคินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 100,000 40.00 ขาย Link
ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(STGT) นาย วีรกร อ่องสกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 3,000 38.75 ซื้อ Link
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA) นาย ไชยยศ สินเจริญกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 400,000 52.38 ขาย Link
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI) นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 21,200 0.63 ซื้อ Link
สยามราช จำกัด (มหาชน) บมจ.(SR) นาย ต่อโชค เล้าลือชัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 373,000 0.71 ขาย Link
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT) นาย สุธี สมาธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 40,000 9.95 ซื้อ Link
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT) นาย ธนา เสนาวัฒนกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 50,000 4.00 ซื้อ Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 200,000 5.38 ซื้อ Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 01/03/2564 700,000 5.36 ซื้อ Link
เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASP) นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 2,000,000 2.50 ซื้อ Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาย กัง ซู่ หลิว ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/03/2564 500,000 1.72 ขาย Link
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPN) นาย สุรวุฒิ สุขเจริญสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (พิณ ศุภกิจจานุสันต์) หุ้นสามัญ 25/02/2564 50,000 4.70 ขาย Link
แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPN) นาย สุรวุฒิ สุขเจริญสิน คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (พิณ ศุภกิจจานุสันต์) หุ้นสามัญ 02/03/2564 100,000 4.70 ขาย Link

 * กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!