หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

 SET38 

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 มี.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 7,741.63 8.71 6,651.13 7.48 1,090.50 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,802.24 9.90 9,373.16 10.54 -570.92 -
นักลงทุนต่างประเทศ 33,103.20 37.23 33,631.60 37.83 -528.40 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 39,258.17 44.16 39,249.36 44.15 8.82 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 2 มี.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 14,518.46 8.37 13,604.48 7.84 913.99 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 16,718.33 9.64 17,388.15 10.02 -669.81 -
นักลงทุนต่างประเทศ 65,365.36 37.68 64,775.47 37.34 589.90 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 76,868.44 44.31 77,702.51 44.79 -834.07 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 มี.ค. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 285,368.82 7.55 314,524.02 8.32 -29,155.20 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 393,571.08 10.41 392,739.62 10.39 831.46 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,349,512.28 35.70 1,378,523.40 36.46 -29,011.12 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,752,190.10 46.35 1,694,855.24 44.83 57,334.86 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 2 มี.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 11.45 0.35 34.91 1.07 -23.46 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2.51 0.08 1.61 0.05 0.89 -
นักลงทุนต่างประเทศ 275.49 8.46 250.80 7.70 24.69 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,966.85 91.11 2,968.97 91.18 -2.11 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 2 มี.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 43.11 0.71 67.39 1.11 -24.28 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5.77 0.10 4.65 0.08 1.12 -
นักลงทุนต่างประเทศ 491.24 8.10 404.84 6.68 86.41 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,524.44 91.09 5,587.69 92.14 -63.25 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 มี.ค. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,445.13 1.35 1,530.02 1.43 -84.89 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 109.65 0.10 115.35 0.11 -5.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,141.63 5.75 5,737.91 5.37 403.73 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 99,083.71 92.79 99,396.84 93.09 -313.13 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!