หมวดหมู่: การศึกษา

2882 ทุนต้นกล้าเกษตรพลเอกฉัตรชัยฯ ประชุมเตรียมมอบทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นฯ ให้บุตรเกษตรกร เป็นปีที่ 4

          กรมชลประทาน เตรียมมอบทุนการศึกษาโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ให้กับบุตรของเกษตรกร เป็นปีที่ 4 หวังสร้างโอกาสให้กับบุตรของเกษตรกร ให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ศาสตร์เกษตรและชลประทาน แบบบูรณาการ

          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน และผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน พร้อมด้วยนิสิตทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฯ

          สำหรับโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน เกิดขึ้นจากการมอบนโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ สมัยดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับบุตรของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ศาสตร์เกษตรและชลประทาน แบบบูรณาการ โดยการมอบทุนการศึกษาให้จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถนำความรู้และทักษะต่างๆ กลับไปพัฒนาภูมิลำเนาของตนเองและเป็นยุวชลกรต้นแบบที่สมบูรณ์ เข้ามาเสริมอัตรากำลังของกรมชลประทานในอนาคต เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในภาคเกษตรกรรมต่อไป

          อนึ่ง โครงการกองทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยมีการส่งเสริมความรู้และทักษะเสริมนอกห้องเรียน อาทิ ฝึกปฏิบัติวิถีเกษตรปลอดภัย การพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกปฏิบัติงานและเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของกรมชลประทาน ฝึกภาคสนามมุ่งเน้นงานก่อสร้างและงานส่งน้ำและบำรุงรักษาตามภารกิจของกรมชลประทาน และการฝึกทักษะด้านเกษตรชลประทานนอกชั้นเรียน สำหรับในปีการศึกษา 2564 นี้ อยู่ระหว่างการเปิดรับนิสิตรุ่นที่ 4 เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยการชลประทาน โทร 02 584 0378 ต่อ 311

 

A2882

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!