หมวดหมู่: อาชีวะ

1aaa1Aอาชีวะภูเก็ต

'อาชีวะภูเก็ต'เดินหน้า จัดหลักสูตรระยะสั้นนานาชาติรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

       ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพ ของโรงเรียนในทุกด้าน และยกระดับสถานศึกษาสู่อนาคต ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

       เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สอดรับกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)จึงกำหนดให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมและสามารถจะดำเนินการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้มีการอบรมวิชาชีพระยะสั้น โดยสถานศึกษา สอศ.ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามสมรรถนะ และจัดการเรียนการสอนตามความสนใจของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น

       สำหรับหลักสูตรระยะสั้นนานาชาตินี้นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตมีความพร้อมในการยกระดับสถานศึกษาสู่อนาคต เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเป็นอันดับต้นๆของประเทศและมีความพร้อม ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทางวิทยาลัยจึงได้จัดงานKICK OFF ห้องเรียนอาชีพหลักสูตรนานาชาติ เชื่อมโยงมัธยม-อาชีวศึกษา การศึกษายกกำลัง 2’ ร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ตขึ้น เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และได้บูรณการด้านการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยผ่านการจัดกิจกรรมเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนานาชาติ ให้เลือกตามความสนใจของนักเรียนซึ่งมีทั้งหมด 4 แผนก

       ได้แก่ แผนกโรงแรม แผนกอาหารและโภชนาการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกธุรกิจการบิน แบ่งเป็น 6 หลักสูตรดำเนินการสอนหลักสูตรเป็น ภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือจากสถานประกอบการภาคเอกชนที่ต้องการช่วยสนับสนุนพัฒนาการศึกษา เช่น แผนกการโรงแรม จัดสอนหลักสูตรการผสมเครื่องดื่มนานาชาติ (บาร์เทนเดอร์) มี นายพงศธร เชาว์กิคิวุฒิ  จากร้าน Dibuk house เป็นวิทยากร 

      แผนกอาหารและโภชนาการ มี เชฟนพดล ไชยนาถ และเชฟจุมพล ไชยนาถ ตัวแทนจากบริษัท โปรเฟสชั่นแนลคิทเช่น คอนซัลแทนท์ เป็นวิทยากร และแผนกธุรกิจการบิน หลักสูตรการบริการภาคพื้นนานาชาติ มีนางสาววิชัญญา หลุนตู้ Flight Attendant of Thai AirAsia จากบริษัท Thai AirAsia เป็นวิทยากร 

       นายวิทยา กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะในหลักสูตรระยะสั้นนานาชาติ เกิดความภูมิใจ สนใจในการเรียนอาชีวศึกษา โดยเห็นว่าสามารถทำได้จริง และนำไปประกอบอาชีพ มีรายได้

      พร้อมกันนี้ วิทยาลัยได้ดำเนินการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนมัธยม ปิง ยี ประเทศสิงคโปร์  เพื่อจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาของทั้ง 2 สถานศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นในด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ความสามารถที่โดดเด่นของกิจกรรมวิชาการด้านการศึกษา โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นสักขีพยาน     

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!