หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

Fitch11ฟิทช์ ให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ ‘AAA(tha)’

       ฟิทช์ เรทติ้งส์-กรุงเทพฯ- 18 กุมภาพันธ์ 2564: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AAA(tha)’ แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันที่จะเสนอขายของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL ( ‘AAA(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) 

      โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

          อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทที่ ‘AAA(tha)’ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท

          ฟิทช์ ใช้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ICBCTL เป็นอันดับเครดิตที่ใช้อ้างอิง (anchor rating) สำหรับหุ้นกู้ที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท โดยพิจารณาจากการสนับสนุนจากธนาคารแม่ ซึ่งคือ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT (‘AAA(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha) เนื่องจากฟิทช์เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่ ICBCTL จะได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติจากธนาคารแม่ ในกรณีที่จำเป็น

          ฟิทช์ มองว่า ICBCTL มีสถานะเป็นบริษัทลูกหลัก (core subsidiary) ของ ICBCT โดยพิจารณาจากการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างกันในระดับสูง การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง การที่ธนาคารแม่เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท และการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่

          รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ ICBCTL และ ICBCT สามารถดูได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุด หัวข้อ ‘ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และปรับลดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ของธนาคารธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด’ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ www.fitchratings.com/site/pr/10132989

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

          ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธินี้ เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศ จึงไม่มีปัจจัยใดที่ทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่มได้

          ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอาจถูกปรับลดอันดับได้ หากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ICBCTL ถูกปรับลดอันดับ นอกจากนี้อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ ICBCTL อาจถูกปรับลดอันดับ หากโอกาสที่ ICBCT จะให้การสนับสนุนแก่ ICBCTL ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดได้ในกรณีที่ ICBCT มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นลงต่ำกว่า 75% หรือมีการลดลงของระดับความสัมพันธ์ระหว่าง ICBCT  และ ICBCTL อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น

วันที่มีประชุมพิจารณาอันดับเครดิต

14 สิงหาคม 2563

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตของ ICBCTL มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตของ ICBCT

Primary Analyst

อาลฎา สุขะการผดุง

Associate Director

+662 108 0163

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 17 อาคารปาร์คเวนเชอร์ 57 ถนน วิทยุ

ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพๆ 10330

Secondary Analyst

จินดารัตน์ สิริสิทธิโชติ

Associate Director

+662 108 0153

Committee Chairperson

Jonathan Cornish

Managing Director

+852 2263 9901

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ที่ www.fitchratings.com

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!