หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 14ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท ‘บ.ควอลิตี้เฮ้าส์’ที่ระดับ ‘A-‘ แนวโน้ม ‘Stable’

        ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ’A-‘ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี ของบริษัทที่ระดับ’A-‘ ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะนำเงินจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดปัจจุบันบางส่วน

       อันดับเครดิตสะท้อนถึงความหลากหลายของสินค้าและสถานะของบริษัทในตลาดบ้านจัดสรรที่มีความแข็งแกร่งในระดับ
ปานกลาง ตลอดจนความสามารถในการทำกำไรที่น่าพอใจแม้ว่ารายได้จะลดลง ความยืดหยุ่นทางการเงินจากการลงทุนในบริษัทร่วม และระดับภาระหนี้ที่ลดลงในช่วงธุรกิจชะลอตัว นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความกังวลของทริสเรทติ้งเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ซึ่งน่าจะยังคงกดดันอุปสงค์ด้านที่อยู่อาศัยต่อไปอีกในระยะสั้นถึงปานกลางอีกด้วย

      ผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความกังวลในเรื่องผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยืดเยื้อยาวนาน ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ลดลง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ระดับ 6.72 พันล้านบาทตามการคาดการณ์ล่าสุดของทริสเรทติ้ง โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและผลการดำเนินงานในธุรกิจโรงแรมที่อ่อนแอในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจเอาไว้ได้ และแม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะอ่อนตัวลงจากการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายโครงการคอนโดมิเนียมและความกดดันด้านกำไรจากธุรกิจโรงแรม

      แต่การควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพก็ช่วยให้บริษัทสามารถคงอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 31% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ได้ อีกทั้งส่วนแบ่งกำไรจำนวนมากจากการลงทุนในบริษัทร่วมที่บริษัทได้รับยังช่วยรักษาอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายให้อยู่ที่ระดับ 36.5% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ได้เช่นกัน เมื่อพิจารณาจากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมแล้ว ทริสเรทติ้ง คาดว่า บริษัทจะยังคงรักษาอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเกินกว่าระดับ 30% เอาไว้ได้ในช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้า

          อย่างไรก็ตาม ยอดผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ระลอกใหม่อาจชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 โดยทริสเรทติ้งมองว่าผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะยังคงประสบกับความท้าทายต่อไปอีกในระยะสั้นถึงปานกลาง ในการนี้
ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงสินค้าและกลยุทธ์ทางการตลาดอยู่เสมอเพื่อให้ยังคงแข่งขันได้ในตลาด ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทวางแผนจะเปิดตัวโครงการแนวราบจำนวน 3 โครงการซึ่งมีมูลค่าประมาณ 5.33 พันล้านบาท ในขณะที่ ณ เดือนกันยายน 2563 บริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 78 โครงการโดยจำแนกเป็นโครงการแนวราบ 64 โครงการและคอนโดมิเนียม 14 โครงการ ในขณะที่บริษัทมีมูลค่าโครงการเหลือขายทั้งสิ้น 4.53 หมื่นล้านบาท โดยเป็นโครงการแนวราบ 70% และส่วนที่เหลือเป็นโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมโอน

          ทริสเรทติ้ง คาดว่า บริษัทจะคงภาระหนี้ในระดับปัจจุบันต่อไปอีกในระยะสั้นถึงปานกลาง โดยอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 40% เนื่องจากบริษัทมีแผนเปิดตัวเฉพาะโครงการแนวราบซึ่งต้องการเงินทุนน้อยกว่าโครงการคอนโดมิเนียมแนวสูง จึงทำให้ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทจะอยู่ในระดับต่ำกว่า 50% ในระหว่างปี 2564-2565

          ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดทางการเงินที่ระบุให้บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนให้ต่ำกว่า 2 เท่านั้น ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.6 เท่า ซึ่งทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทน่าจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินดังกล่าวได้ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

          ทริสเรทติ้ง ประเมินว่า สภาพคล่องของบริษัทจะอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในอีก 12 เดือนข้างหน้ามูลค่า 6.4 พันล้านบาทซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 4.6 พันล้านบาท ตั๋วแลกเงินจำนวน 1 พันล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวจำนวน 800 ล้านบาท บริษัทมีแผนจะกู้ยืมใหม่เพื่อชำระหนี้หรือรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการออกหุ้นกู้ชุดใหม่และ/หรือเงินกู้ยืมจากธนาคาร ในขณะเดียวกัน บริษัทจะชำระตั๋วแลกเงินคงเหลือด้วยเงินสดภายใน บริษัทมีแหล่งสภาพคล่อง ณ เดือนธันวาคม 2563 จากเงินสดในมือจำนวน 2.5 พันล้านบาทและวงเงินกู้จากธนาคารที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกจำนวนประมาณ 4.21 พันล้านบาท

          ทริสเรทติ้ง คาดว่า บริษัทจะมีเงินทุนจากการดำเนินงานในช่วง 12 เดือนข้างหน้าประมาณ 2.38 พันล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีที่ดินที่ไม่ติดภาระเป็นหลักประกันคิดเป็นมูลค่าทุนอีกประมาณ 2.12 หมื่นล้านบาท อีกทั้งเงินลงทุนจำนวนมากในบริษัทร่วมยังสามารถใช้เป็นแหล่งสภาพคล่องได้อีกแหล่งหนึ่งด้วยในกรณีที่จำเป็น โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 2 แห่งและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อีก 2 แห่งซึ่งได้แก่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทถือหุ้น 19.9%) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (13.7%) กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ (25.7%) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าควอลิตี้ เฮ้าส์
โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (31.3%) โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 เงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมอยู่ที่ 4.15 หมื่นล้านบาท

แนวโน้มอันดับเครดิต

          แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะสามารถรักษาผลการดำเนินงานเอาไว้ได้ตามระดับเป้าหมาย โดยในช่วงปี 2563-2565 ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทน่าจะอยู่ในช่วง 8 พันล้านบาทถึง 1.1 หมื่นล้านบาทต่อปีและบริษัทจะรักษาอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 50% เอาไว้ได้ อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2563 และจะลดลงมาอยู่ในระดับต่ำว่า 6 เท่าในระหว่างปี 2564-2565 รวมทั้งบริษัทจะรักษาอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ให้อยู่ในระดับเกินกว่า 30% ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเอาไว้ได้ด้วยเช่นกัน

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทอาจมีการปรับลดลงหากผลการดำเนินงานและ/หรือสถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญจากระดับที่คาดไว้ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนอยู่สูงเกินกว่าระดับ 60% และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสูงเกินกว่า 6 เท่าเป็นเวลานาน ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทสามารถปรับเพิ่มผลการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญในขณะที่สถานะทางการเงินของบริษัทไม่อ่อนแอลงจากระดับปัจจุบัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (QH)

อันดับเครดิตองค์กร:

A-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

QH213A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564

A-

QH214A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564

A-

QH225A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

A-

QH22NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565

A-

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี

A-

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

          © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง

          ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!