หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 3ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ‘บ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น’ ที่ ‘BBB-‘ แนวโน้ม ‘Stable’

      ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ‘BBB-‘ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดของบริษัทในการเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์และผู้แปรรูปอาหารทะเลขนาดกลางในประเทศไทย รวมถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการมีตลาดที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวก็ถูกลดทอนบางส่วนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งที่มีความแปรปรวน ตลอดจนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และมาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศผู้นำเข้า

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

อุปสงค์ขยายตัวในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

      จากรายงานของกระทรวงพาณิชย์ระบุว่ายอดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 452,511 ตันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ระดับ 11% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอุปสงค์ของอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วโลกมีปัจจัยขับเคลื่อนจากตลาดสำคัญ ๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในทวีปยุโรป และญี่ปุ่น

      ยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงของบริษัทเติบโตสูงขึ้นถึง 45% หรือคิดเป็น 19,646 ตันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทวางแผนจะขยายกำลังการผลิตต่อปีให้เป็น 52,000 ตัน จาก 47,000 ตัน เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์อาหารสัตว์เลี้ยงที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

       บริษัทมีความพยายามที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มในหมวดอาหารทะเลแช่แข็งพร้อมทั้งขยายบทบาทไปในตลาดโลกให้มากขึ้น

          ปัจจุบันบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ระดับ 12%-15% ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 10% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทมียอดขายของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มคิดเป็นสัดส่วน 33% ของรายได้รวมในหมวดอาหารทะเลแช่แข็ง โดยเพิ่มขึ้นจาก 18% ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ในอนาคตข้างหน้าบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะขยายสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มอัตรากำไรและลดความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในหมวดอาหารทะเลแช่แข็งลง

ผลการดำเนินงานทางการเงินปรับตัวดีขึ้น

      รายได้จากการดำเนินงานรวมของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมาอยู่ที่ระดับ 6.5 พันล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นเป็น 40% จาก 31% ในช่วงเดียวกันของปี 2562 

      อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 16.9% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 โดยเพิ่มขึ้นจาก 8.1% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการมีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานดียิ่งขึ้นระหว่างผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการที่เงินบาทอ่อนค่าลง ทั้งนี้ บริษัทรายงานผลกำไรสุทธิที่จำนวน 607 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรสุทธิจำนวน 116 ล้านบาท

      ทริสเรทติ้ง คาดว่ารายได้จากการดำเนินงานรวมของบริษัทในปี 2563 จะเติบโตที่ระดับ 5% และจะอยู่ที่ระดับ 2% ต่อปีในระหว่างปี 2564-2565 นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับ 16% ในปี 2563 และจะปรับตัวลดลงเหลือ 13% ต่อปีในช่วงปี 2564-2565 ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นไปอยู่ที่ระดับประมาณ 14% ในปี 2563 และจะลดลงเหลือ 10% ต่อปีในช่วงปี 2564-2565 

การดำเนินงานยังคงเป็นไปตามปกติในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

      แม้ว่า โรงงานของบริษัทจะตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากการปิดเมืองเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แต่บริษัทก็ยังคงดำเนินธุรกิจได้ตามปกติต่อไปโดยอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มงวด ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทได้ดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวดมาตั้งแต่ต้นปี 2563 โดยบริษัทได้ให้พนักงานที่ทำงานชั่วคราวทุกคนเข้ารับการทดสอบเพื่อตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 รวมถึงให้สวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ และเสื้อคลุมที่ใช้ในห้องปฏิบัติการในขณะที่ทำงานภายในโรงงาน รวมถึงให้มีการกักตัว 14-21 วันในกรณีจำเป็นอีกด้วย ดังนั้น จึงยังไม่ปรากฏว่ามีพนักงานรายใดของบริษัทติดเชื้อโรคโควิด 19 จวบจนถึงปัจจุบัน

ภาระหนี้จะปรับตัวลดลง

      อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินรวมต่อเงินทุนของบริษัทปรับตัวลดลงเหลือ 38.5% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 จากเดิมที่อยู่ในระดับประมาณ 43.6% ณ สิ้นปี 2562 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการชำระหนี้ระยะยาวของบริษัท บริษัทวางแผนงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายลงทุนไว้ทั้งสิ้นที่จำนวน 200 ล้านบาทในปี 2563 และเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านบาทในปี 2564 อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนคาดว่าจะทยอยปรับตัวลดลงเหลือ 100-150 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2565 ดังนั้น ทริสเรทติ้งจึงคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินรวมต่อเงินทุนของบริษัทจะอยู่ที่ระดับประมาณ 39% ในปี 2563 และจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 41% ในปี 2564 และจะทยอยลดลงเหลือ 37% ในปี 2565

สภาพคล่องที่เพียงพอ

     ทริสเรทติ้ง คาดว่า บริษัทจะยังคงรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอต่อไปได้ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า โดยบริษัทมีภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในช่วงระยะดังกล่าวที่จำนวน 619 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานกรณีพื้นฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าเงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ 760-1,100 ล้านบาทในระยะ12 เดือนข้างหน้า  ในขณะที่ ณ เดือนกันยายน 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งสิ้นจำนวน 136 ล้านบาทและมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้อยู่ทั้งสิ้นอีกจำนวน 2.37 พันล้านบาท

          ในอนาคตทริสเรทติ้ง คาดว่า อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ 31%-47% ในช่วงปี 2563-2565 ในขณะที่อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายคาดว่าน่าจะอยู่ที่ระดับ 9-13 เท่าในช่วงเวลาเดียวกัน

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

  • รายได้รวมของบริษัทจะเติบโตที่ระดับ 5% ในปี 2563 และจะเติบโตที่ระดับ 2% ต่อปีในระหว่างปี 2564-2565
  • อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 14% ในช่วงปี 2563 และหลังจากนั้นจะลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 10% ต่อปีในช่วงปี 2564-2565

แนวโน้มอันดับเครดิต

      แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงสถานะทางการตลาดในธุรกิจหลักทั้ง 2 ประเภทคืออาหารทะเลแช่แข็งและอาหารสัตว์เลี้ยงเอาไว้ได้ต่อไป ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังคาดหมายด้วยว่าบริษัทจะมีผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นพร้อมทั้งยังสามารถรักษาอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนที่ปรับปรุงแล้วให้ต่ำกว่าระดับ 50% เอาไว้ได้ในช่วง 3 ปีข้างหน้า

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

          การปรับเพิ่มอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทสามารถรักษาเสถียรภาพในการสร้างกระแสเงินสดเอาไว้ได้ในขณะที่ยังคงรักษางบดุลให้แข็งแรงต่อไปได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยการมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเป็นอย่างดีและอัตรากำไรที่มีเสถียรภาพจะเป็นปัจจัยบวกต่อการปรับเพิ่มอันดับเครดิตด้วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจปรับลดลงได้หากบริษัทมีผลการดำเนินงานทางการเงินที่อ่อนแอลงกว่าคาดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยที่อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินของบริษัทไม่ควรต่ำกว่าระดับ 15% นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการก่อหนี้เพื่อขยายธุรกิจซึ่งส่งผลทำให้งบการเงินของบริษัทอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญและทำให้เงินสดส่วนเกินที่รองรับการชำระหนี้ถดถอยลงก็จะเป็นปัจจัยในด้านลบต่ออันดับเครดิตของบริษัทด้วยเช่นกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,  26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN)

อันดับเครดิตองค์กร:

BBB-

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 
 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

          © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง

          ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!