หมวดหมู่: เกษตร

1aaa2AcPF16

มช. จับมือ CPF ดันงานวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรม BCG

      ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส CPF ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “งานวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรม BCG” เพื่อสร้างระบบต้นแบบการเลี้ยงหนอนแมลงทหารเสือแบบ Smart Farm ที่เหมาะสมสำหรับชุมชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปสร้างอาชีพ ด้วยการนำผลิตผลทางการเกษตรเหลือใช้มาสร้างมูลค่า โดยใช้หนอนแมลงทหารเสือที่สามารถเปลี่ยนอินทรียวัตถุให้เป็นโปรตีนและไขมันได้ ช่วยยกระดับความสามารถในการผลิตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร พร้อมต่อยอดและขยายผลในเชิงพาณิชย์ด้าน Biowaste หรือ Circular Feed สอดรับกับ Model BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) ซึ่งเป็นโมเดลที่ประเทศไทย มช. และ CPF มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!