หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV9ข้อความสาร (message) สำหรับการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสาร Looking ahead to the resumed UN Environment Assembly in 2022 – Message from online UNEA 5, Nairobi 22 – 23 February 2021 และอนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองร่างเอกสาร Looking ahead to the resumed UN Environment Assembly in 2022 – Message from online UNEA 5, Nairobi 22 – 23 February 2021 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนำกลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

        สาระสำคัญ

        ร่างเอกสาร Looking ahead to the resumed UN Environment Assembly in 2022 – Message from online UNEA 5, แสดงถึงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบที่ร้ายแรงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และมุ่งมั่นให้มีการฟื้นฟูจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างยั่งยืน เพื่อดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน .. 2030 การยอมรับถึงความเร่งด่วนที่จะปกป้องโลกในช่วงวิกฤตและภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ ของเสีย และสารเคมี รวมทั้งการเน้นย้ำในการดำเนินงานตามความร่วมมือพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ รวมทั้งการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งสำหรับการประชุม UNEA 5 กรุงไนโรบี ในต้นปี .. 2022 เพื่อสานต่อความพยายามในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 15 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2502

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!