หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copyรายงานความก้าวหน้าด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech)

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท อีซีจี-รีเซิร์ซ จำกัด ผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและการตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ สรุปสาระสำคัญดังนี้

          ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรม ได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนในลักษณะของการร่วมทุน (Venture Capital) ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Statup) ด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่การกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) ในกิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและการตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect) อาคารเกษรทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นสมควรรายงานความก้าวหน้ามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ S-Curve 

          สาระสำคัญ

          1. กระทรวงอุตสาหกรรม ให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) เพื่อยกระดับผลิตภาพของผู้ประกอบการไทย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น แต่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ

          2. การดำเนินการด้านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ (S-Curve) ระหว่างกระทรวงอุตสหกรรม และบริษัท อีซีจี-รีเซิร์ช จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนด้านการลงทุนภาคเอกชนเฉพาะราย (Private Equity) ผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและการตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Connect) ซึ่งมีผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 35 ทีม และมีผู้ผ่านการคัดเลือก 6 ทีม อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) โดย บริษัท อีซีจี-รีเซิร์ช จำกัด มีความสนใจในการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ดังกล่าว รวมมูลค่ากว่า 350 ล้านบาท

          3. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้วางแผนขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนรายอื่นๆ ต่อไป อาทิ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นอกเหนือจาก บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมมือกันมาแล้วกว่า 5 ปี และกำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 6 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม S-Curve

ให้ครอบคลุมหลากหลายสาขามากยิ่งขึ้น

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A2319

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!