หมวดหมู่: ทางอากาศ-การบิน

1aaaทางอากาศ

คมนาคมหารือแนวทางการบูรณาการและการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการคมนาคมทางอากาศ กระทรวงคมนาคม

      นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการและการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการคมนาคมทางอากาศ กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงคนาคม โดยมี ผู้แทนกรมท่าอากาศยาน (ทย.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เข้าร่วมประชุมหารือ

    การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการและการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการคมนาคมทางอากาศ กระทรวงคมนาคม สื่บเนื่องมาจากนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางไปตรวจราชการ บวท. ณ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 และได้รับทราบปัญหาและความต้องการจากการตรวจราชการ ในด้านการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการคมนาคมทางอากาศหากไม่ได้มีการบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ต้น จะทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมีข้อสั่งการให้จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางอากาศ เพื่อจัดทำกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับลักษณะใดลักษณะหนึ่งร่วมกัน เพื่อบังคับใช้ให้เกิดการประสานงานอย่างเป็นระบบ โดยเชิญ ทย. กพท. บวท. และ ทอท. ประชุมหารือด้านปัญหาและความต้องการของหสน่วยงานด้านการคมนาคมทางอากาศที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน และแนวทางการบูรณาการและประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการคมนาคมทางอากาศ รายละเอียดดังนี้

  1.          ปัญหาและความต้องการของหน่วยงานด้านการคมนาคมทางอากาศที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ได้แก่ การขาดการบูรณาการแผนระยะยาวของระดับหน่วยงาน และการทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น การส่งผลกระทบต่อการปรับปรุง พัฒนาท่าอากาศยาน กรณีการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ และกรณีการขยายหรือปรับเปลี่ยนทางกายภาพของท่าอากาศยาน ทำให้ส่งผลการะทบโดยรวมต่อแผนการดำเนินงานการพัฒนาท่าอากาศยานของประเทศ รวมทั้งในระดับนโยบายการจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานในภาพรวม เพื่อรองรับความต้องการของแต่ละท่าอากาศยาน ส่วนระดับปฏิบัติการ ทุกท่าอากาศยานควรทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในท่าอากาศยาน
  2. แนวทางการบูรณาการและประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการคมนาคมทางอากาศ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบูรณาการการทำงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานคมนาคมทางอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การเสนอให้มีข้อกำหนดเพื่อบังคับใช้ระหว่างหน่วยงาน การอนุญาตปลูกสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงท่าอากาศยาน เพื่อป้องกันการเกิดกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการบิน เช่นการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่รอบสนามบิน การจัดการนกและสัตว์อันตรายรอบสนามบิน เป็นต้น

      ภายหลังการประชุม นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบให้หน่วยงานด้านการคมนาคมทางอากาศ เน้นการให้บริการที่ safety & Security เพื่ออำนวยความสะดวก และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการ

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!