หมวดหมู่: คมนาคม

1aaa1A อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย

กรมท่าอากาศยาน ขานรับมติคณะกรรมการการบินพลเรือนช่วยเหลือสายการบินช่วงสถานการณ์โควิด-19

     นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวถึง กรณีการช่วยเหลือสายการบินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานด้านการบินช่วยเหลือเยียวยาสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นกรณีเร่งด่วน

     โดยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการการบินพลเรือน และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ในส่วนของกรมท่าอากาศยานได้เสนอมาตรการเยียวยาสายการบิน 2 มาตรการคือ

1.ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) ลงอัตราร้อยละ 50 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

2.ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ให้แก่อากาศยานของสายการบิน ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กรมท่าอากาศยานกำหนด ซึ่งคณะกรรมการการบินพลเรือนมีมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าว โดยให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการการบินพลเรือน ได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวบรวมข้อมูลและนำเสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากการดำเนินมาตรการช่วยเหลือของกรมท่าอากาศยาน

      ในเบื้องต้นระหว่างรอเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินชดเชยรายได้ฯนั้น กรมท่าอากาศยานจะออกมาตรการเพื่อเยียวยาสายการบิน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

      1.ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) ลงอัตราร้อยละ 50 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

      2.ลดค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking charge) ลงอัตราร้อยละ 50 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

      3.และการต่อเวลาลดอัตราค่าเช่าพื้นที่ทั้งสายการบินและผู้ประกอบการร้านค้าในอัตราไม่ต่ำกว่าที่กรมธนารักษ์กำหนด สำหรับผู้ประกอบการทุกกิจกรรมของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน โดยการลดอัตราค่าเช่าจะมีผลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานจะประเมินสถานการณ์และพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเป็นระยะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!