หมวดหมู่: บล.

FITCH12 7ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตของ บ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ที่ ‘A(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

       ฟิทช์ เรทติ้งส์ – กรุงเทพฯ – 18 มกราคม 2564: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating)  ของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ที่ ‘A(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ที่ ‘F1(tha)’

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

     อันดับเครดิตภายในประเทศของ ASP มีปัจจัยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทที่มีความยืดหยุ่นและยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะในด้านรายได้และอัตรากำไร โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ไทย ซึ่งได้แรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุน (investor sentiment) และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดที่ยังคงค่อนข้างแข็งแรง แม้ว่าจะเผชิญกับภาวะชะงักงันของเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส นอกจากนี้ฐานะเงินทุนและสภาพคล่องของ ASP ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและแข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศ อีกทั้งยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอันดับเครดิตของบริษัท ณ ปัจจุบัน

      อันดับเครดิตของ ASP ยังสะท้อนถึงเครือข่ายธุรกิจหลักทรัพย์ (franchise) และรูปแบบการทำธุรกิจ (business model) ของบริษัทที่แข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ได้พึ่งพิงบริษัทแม่รายอื่นในประเทศไทยที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิต (Fitch-rated independence firms)  แม้อัตราค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ ASP ได้ปรับตัวลดลงบ้าง แต่บริษัทยังคงมีอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งและอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ (depth) ของผลิตภัณฑ์และการบริการแบบครบวงจร (full-service brokerage platform) รวมทั้งฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นของบริษัท  อีกทั้งกลุ่ม ASP ยังมีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายและการแข่งขันเนื่องจากบริษัทได้มีการขยายการดำเนินงานไปในธุรกิจอื่นมานานเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

        ฐานะเงินทุนของ ASP ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วน net adjusted leverage ที่ค่อนข้างต่ำอย่างต่อเนื่อง และอยู่ที่ 1.6 เท่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และน่าจะช่วยเป็นกันชนได้อย่างแข็งแรงหากบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงขึ้น ในขณะที่ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทถูกลดทอนลงจากการมีเงินกู้ยืมในระดับที่ยอมรับได้ (1.1 พันล้านบาท ณ ไตรมาส 3 ปี 2563) ซึ่งยังคงอยู่ต่ำกว่าสินทรัพย์สภาพคล่องและบริษัทยังมีประวัติที่ยาวนานในเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการระดมเงินในตลาดทุนในประเทศ

       ฟิทช์ คาดว่า ASP น่าจะสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantages) ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง  โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเครือข่ายธุรกิจในประเทศที่แข็งแกร่งและรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย (diversify) ซึ่งน่าจะทำให้บริษัทสามารถรับมือได้ดีกว่ากับความท้าทายในด้านการทำกำไรของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์และความผันผวนตามวัฏจักรของธุรกิจในระยะปานกลาง

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

       ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศของ ASP ที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นนั้นมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมยังคงมีความเสี่ยง เช่น แนวโน้มการปรับตัวลดลงของอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น และความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจมหภาค

       อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้ในระยะปานกลาง หากเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งและรูปแบบการทำธุรกิจของ ASP สามารถส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่สม่ำเสมอและปรับดีขึ้นสูงกว่าบริษัทหลักทรัพย์รายอื่นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวัฎจักรของอุตหสาหกรรม (through the cycle) พร้อมทั้งฐานะเงินกองทุนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับบที่แข็งแกร่ง

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

         ฟิทช์ อาจปรับลดอันดับเครดิตของ ASP หากบริษัทมีผลประกอบการและผลกำไรที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก และเกินกว่าการคาดการณ์ของฟิทช์และแนวโน้มอุตสาหกรรม อีกทั้งแรงกดดันต่อความสามารถในการทำกำไรจากการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลให้อันดับเครดิตถูกปรับลดอันดับได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากบริษัทมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยต่ำกว่า 7% (10.3% ในงวด 9 เดือนปี  2563) เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต ทั้งนี้เหตุการณ์ดัวกล่าวอาจบ่งชี้ด้วยว่าความแข็งแกร่งของเครือข่ายธุรกิจ หรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายของบริษัทอาจปรับตัวด้อยลงมากกว่าที่คาดการณ์

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมด มีดังนี้:

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว คงอันดับที่ A(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ F1(tha)

ติดต่อ

Primary Analyst

พชร  ศรายุทธ

Director                                                                                                        

+662 108 0152

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารปาร์คเวนเชอร์ ชั้น 17

57 ถนนวิทยุ ลุมพินี

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Secondary Analyst

จินดารัตน์ สิริสิทธิโชติ

Associate Director

+662 108 0153

Committee Chairperson

Mark Young

Managing Director

+44 20 3530 1318

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ที่ www.fitchratings.com

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!