หมวดหมู่: บล.

Fitch10ฟิทช์ ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของ FSS เป็น’มีเสถียรภาพ’ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘BBB+(tha)’

       ฟิทช์ เรทติ้งส์ - กรุงเทพฯ -  18 มกราคม 2564 : ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ บริษัทฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS เป็น ‘แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ’ จากเดิม ‘แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ’ พร้อมกันนี้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทที่ 'BBB+(tha)' และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F2(tha)'

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

         การปรับเป็น ‘แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ’ จาก ‘แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ’ สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินงานและภาวะชะงักงันของเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ผลประกอบการของ FSS ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2020 (โดยมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยที่ 3.3% ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 เทียบกับ -7.1% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562) ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาวะตลาด (market sentiment) ที่ดีกว่าที่คาดการณ์ อัตรากำไรที่มีเสถียรภาพของธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และ การควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น ฟิทช์ คาดว่า ผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นน่าจะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนี่องในปี 2564 สอดคล้องกับส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทและรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับดีขึ้น

        นอกจากนี้ การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตยังสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ที่เชื่อว่าสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน (operating environment) ของอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในประเทศไทยน่าจะมีระดับความเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (economic activity)  และอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ที่ปรับตัวดีขึ้น

        การประกาศคงอันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเครือข่ายธุรกิจของ FSS ที่อยู่ในระดับปานกลางและการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระโดยไม่ได้พึ่งพาการสนับสนุนจากบริษัทแม่ การกระจายรายได้ไปในธุรกิจอื่นนอกจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ยังไม่มาก และการที่บริษัทยังมีความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ (Execution risks) อย่างไรก็ตามรายได้ที่กระจุกตัวในธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ในสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมและระดับต้นทุนคงที่ของบริษัทที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง อาจกดดันความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่ ฟิทช์จัดอันดับเครดิตให้ในระดับที่สูงกว่า การกระจายรายได้ไปในธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ คาดว่าจะทยอยเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางแรงกดดันจากภาวะอัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในระดับต่ำและภาวะการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีระดับหนี้สินที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ซึ่งน่าจะช่วยเป็นกันชนและบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนและความเสี่ยงของตลาดได้

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่ออันดับเครดิตในอนาคต

         ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในระยะสั้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจยังคงมีความท้าทายและมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เข้มข้น นอกจากนี้ความสามารถในการทำกำไรของ FSS ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ยังคงค่อนข้างกระจุกตัว แต่ทั้งนี้ในระยะกลาง หากบริษัทมีโครงสร้างทางธุรกิจ (company profile) และเครือข่ายธุรกิจ (franchise) ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่ผลประกอบการที่มั่นคงและฐานรายได้ที่สูงขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะส่งผลในเชิงบวกต่ออันดับเครดิตของบริษัท

      ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตของ FSS อาจถูกปรับลดอันดับลงหากผลกำไรจากการดำเนินงานของ FSS ปรับตัวอ่อนแอลงอย่างมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิต ตัวอย่างเช่น FSS มีอัตราส่วนผลกำไรจากการดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากแรงสนับสนุนจากฐานะเงินกองทุนในระดับที่เพียงพอจะรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังกล่าว อีกทั้งการประกาศปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากฟิทช์พิจารณาว่าบริษัทมีระดับความความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) เพิ่มสูงขึ้นหรือความแข็งแกร่งของเครือข่ายธุรกิจปรับตัวด้อยลงและอาจส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในอนาคตปรับตัวแย่ลงอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดอันดับเครดิตทั้งหมดมีดังนี้

--อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว คงอันดับที่ BBB+(tha) ปรับเป็น แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ จาก แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ

--อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ F2(tha)

Primary Analysts

อาลฎา สุขะการผดุง

Associate Director

+662 108 0163

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารปาร์คเวนเชอร์ ชั้น 17

57 ถนน วิทยุ ลุมพินี

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จินดารัตน์ สิริสิทธิโชติ

Associate Director

+662 108 0153

Committee Chairperson

Mark Young

Managing Director

+44 20 3530 1318

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ที่ www.fitchratings.com

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!