หมวดหมู่: ทางบก-ทางน้ำ

1aaa2E19

กรมทางหลวงขยาย ทางหลวงหมายเลข 33 บ.ภาชี – บ.หินกอง ตอน 2 เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เชื่อมภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย

     กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 33 สาย อ.บางปะหัน – อ.นครหลวง – อ.ภาชี – บ.หินกอง ตอน บ.ภาชี – บ.หินกอง ตอน 2 ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) เริ่มต้นที่ กม.69+250 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา สิ้นสุดการก่อสร้างที่ กม.81 ที่ บ.หินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รวมระยะทางยาวประมาณ 11.75 กิโลเมตร ทั้งนี้ ทางหลวงสายนี้มีทั้งหมด 2 ตอน โดยตอนที่ 1 ระยะทาง  14.97 กิโลเมตร มีความคืบหน้าการก่อสร้างแล้วกว่าร้อยละ 80 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2564

       โครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายสุพรรณบุรี – อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) เป็นทางหลวงสายสำคัญที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกในประเทศไทย  สายทางเริ่มต้นในจังหวัดสุพรรณบุรี และสิ้นสุดที่ชายแดนประเทศกัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป – กลับข้างละ 2 ช่องจราจร) โดยปรับปรุงและขยายตามคันทางเดิมจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร เกาะกลางแบบยก กว้าง 4.6 เมตร และ 5.1 เมตร (ตามความกว้างของเขตทางหลวง)  และถนนย่านชุมชนได้ออกแบบให้เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.25 ม. ไหล่ทาง 2.75 ม. เกาะกลางแบบยก กว้าง 4.6 ม. และ 8 ม. รวมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  งบประมาณ 628,997,580 บาท

     โครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต และมีความปลอดภัยในการใช้ทางมากยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมศักยภาพการกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)   

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!