หมวดหมู่: ทางบก-ทางน้ำ

1aaa2E20

ทางหลวงชนบท เริ่มสร้างถนนผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ แบ่งเบาจราจรสายหลัก เชื่อมคมนาคมขนส่ง รองรับการเติบโตของเมือง คาดแล้วเสร็จปี 2566

      กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมืองอุตรดิตถ์ แบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมอย่างต่อเนื่อง สอดรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่มุ่งเน้นให้ระบบการคมนาคมขนส่งในเขตชุมชนเมือง เกิดความสะดวกรวดเร็ว รองรับการพัฒนาเมืองและการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต

        นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพื้นที่ติดกับจังหวัดแพร่ สุโขทัย และพิษณุโลก มีแนวโน้มในการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในชุมชนเมืองและการเดินทางขนส่งระหว่างจังหวัด สอดรักับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง1

       ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1045 บริเวณทางแยกม่อนดินแดง ไปบรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1041 จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 และ 117 บริเวณห้างเทสโก้โลตัส (สาขาอุตรดิตถ์) มีความยาวพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 7.425 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและแบบแอสฟัลติกคอนกรีต เขตทางทั่วไป 30-50 เมตร มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทาง ซึ่งการก่อสร้างแบ่งออกได้ ดังนี้

- ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+100 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 7 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยก ไหล่ทางกว้าง 2.40 เมตร มีเขตทางรวม 30 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง กม.ที่ 0+275 และช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 3+700 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยกจัดสวน ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร มีเขตทางรวม 30 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 0+275 ถึง กม.ที่ 3+500 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบแผงกันคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร มีเขตทางรวม 30 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 3+700 ถึง กม.ที่ 3+920 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยกจัดสวน ไหล่ทางกว้าง 2.75 เมตร มีเขตทางรวม 30 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 3+920 ถึง กม.ที่ 4+420 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยกจัดสวน พร้อมช่องจอดรถ ทางเท้า มีเขตทางรวม 37.62 ถึง 50 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 4+420 ถึง กม.ที่ 5+490 และ ช่วง กม.ที่ 5+525 ถึง กม.ที่ 7+200 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบแผงกันคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร พร้อมช่องจอดรถและทางเท้า มีเขตทางรวม 30 ถึง 50 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 5+490 ถึง กม.ที่ 5+525 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบแผงกันคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร พร้อมช่องจอดรถและทางเท้า มีเขตทางรวม 30 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 7+200 ถึง กม.ที่ 7+325 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบบยกจัดสวน พร้อมช่องจอดรถและทางเท้า มีเขตทางรวม 36 ถึง 43 เมตร

- ช่วง กม.ที่ 7+325 ถึง กม.ที่ 7+425 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบยกจัดสวน พร้อมช่องจอดรถและทางเท้า มีเขตทางรวม 36 ถึง 43 เมตร

         ปัจจุบัน ทช.ได้เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างงานดินถมคันทางและงานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2566 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 336 ล้านบาท

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!