หมวดหมู่: การศึกษา

1426 PSU ศ.ดร.สุทธวัฒน์นักวิจัย .. ติดอันดับ 1 ใน 9 ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน

ตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งสู่ผู้นำวิชาการและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          ม.สงขลานครินทร์ (..) โชว์ศักยภาพนักวิจัย.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุลคว้าอันดับ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researcher) 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2015 – 2020 เป็นนักวิจัยของประเทศไทยที่มีผลงานการันตีจำนวนมากและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดดเด่นการวิจัยคุณภาพอาหารทะเลและการสร้างมูลค่าเพิ่มเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ .. มุ่งสู่ความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม ขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

          ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (..) เปิดเผยว่า ..เป็นสถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ โดยสร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม ซึ่งได้มุ่งส่งเสริมคณะอาจารย์และบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยล่าสุด .ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้าอันดับ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researcher) 6 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2015 – 2020 

          สำหรับ .ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล นับว่าเป็นนักวิจัยของประเทศไทยที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการวิจัยคุณภาพอาหารทะเลและการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ และมีผลงานการวิจัยอื่นๆ เป็นจำนวนมากเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยมีผลงานได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ได้แก่ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น, รางวัลนักวิจัยแห่งชาติ, รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),รางวัลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

          นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 นักวิจัยแกนนำของไทย ประจำปี 2563 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จากโครงการวิจัยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน / นิวตราซูติคอลและสารเติมแต่งอาหารชนิดใหม่ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านการแพทย์และอาหาร จำนวน 20,000,000 บาท เป็นต้น

          .ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับงานวิจัยที่ติดอันดับ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researcher) 6 ปีซ้อน ในฐานะเป็นนักวิจัยที่ปฏิบัติงานภายใต้สังกัด International Center of Excellence in Seafood Science and Innovation มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ภายใต้หน่วยงานวิจัยด้านอาหารทะเล วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล เพื่อสร้างความเป็นเลิศให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความมุ่งมั่นงานวิจัยคุณภาพอาหารทะเล และการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ อีกทั้งยังช่วยลดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ที่มีอยู่มาถ่ายทอดและบ่มเพาะให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไป

 

A1426

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!