หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET19

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 พ.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 7,936.24 6.78 9,274.03 7.92 -1,337.79 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 12,383.65 10.57 13,570.49 11.59 -1,186.84 -
นักลงทุนต่างประเทศ 46,217.83 39.46 42,473.15 36.26 3,744.68 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 50,582.48 43.19 51,802.52 44.23 -1,220.05 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 25 พ.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 146,782.35 9.29 150,722.55 9.54 -3,940.21 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 186,018.94 11.78 176,052.43 11.15 9,966.51 -
นักลงทุนต่างประเทศ 626,794.65 39.68 588,730.03 37.27 38,064.62 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 619,978.59 39.25 664,069.50 42.04 -44,090.92 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 25 พ.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,505,017.34 10.59 1,453,900.24 10.23 51,117.10 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,524,372.91 10.73 1,510,204.19 10.63 14,168.72 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,074,092.02 35.70 5,335,577.62 37.54 -261,485.60 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 6,109,047.18 42.98 5,912,847.40 41.60 196,199.78 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 พ.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 25.11 1.93 23.50 1.80 1.62 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.04 0.00 0.09 0.01 -0.05 -
นักลงทุนต่างประเทศ 39.28 3.01 60.30 4.62 -21.02 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,239.34 95.06 1,219.89 93.57 19.45 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 25 พ.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 428.04 1.43 540.13 1.81 -112.08 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 33.31 0.11 22.85 0.08 10.46 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,189.48 3.98 1,253.96 4.20 -64.48 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 28,204.74 94.47 28,038.64 93.91 166.10 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 25 พ.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 3,485.25 1.29 2,975.54 1.10 509.72 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,070.24 0.40 778.05 0.29 292.20 -
นักลงทุนต่างประเทศ 15,840.79 5.86 14,448.09 5.34 1,392.70 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 250,116.72 92.46 252,311.33 93.27 -2,194.62 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!