หมวดหมู่: ประกัน

11701 Thaifaสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2563

‘THAIFA Convention 2020 : CARE for YOU’

          สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดงานสัมมนาประจำปี “THAIFA Convention 2020” ภายใต้แนวคิด “CARE for YOU” เพราะคุณ...คือคนที่เราห่วง ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 . เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต .นนทบุรี โดยมีตัวแทนประกันชีวิตผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันชีวิต และเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ เข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนกว่า 1,000 คน

          งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมด้วย คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันชีวิต ร่วมทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีคุณไอรินทร์ จิรโรจน์โกสิน เป็นประธานจัดงาน

          คุณไอรินทร์ จิรโรจน์โกสิน กล่าวว่า งานครั้งนี้เป็นงานสัมมนาประจำปี ที่สมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน และการใช้ชีวิตจากวิทยากรชั้นนำทั้งในอุตสาหกรรมและนอกอุตสาหกรรมประกันชีวิต โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 6 ท่าน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ รศ.นพ. ธีระ วรธนารัตน์ “COVID19” เปลี่ยนสังคมไทยให้อยู่รอดในสังคมโรค, คุณฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล .. 2562” เรื่องสำคัญที่ตัวแทนต้องรู้, คุณปราโมทย์ ถิรมงคลชัย “Big Case Inspiration” และยังได้จัดให้มีการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Special Talk With Top Performance” โดย คุณศักดา คำจำปา, คุณนงลักษณ์ โพธิ์อ่อง และ คุณจันทิมา นราวงศานนท์ (NAA 2020 อันดับ 1-3) เป็นวิทยากร และคุณอังสนา เกตุเวช อุปนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ

          นอกจากนี้สมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ ยังได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP ภายใต้ชื่องาน “FChFP Graduation 2020” ในเวลา 16.45 .-20.00 . เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต .นนทบุรี เพื่อมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP Executive Program ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจอม จีระแพทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน คปภ. ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตระดับ Distinction และได้รับเกียรติจากคุณบรรยง วิทยวีรศักดิ์ ประธาน APFinSA มอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิต ระดับ Credit และ Pass ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร คปภ., คณะกรรมการบริหารที่ปรึกษา และวิทยากรสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร FChFP Executive Program ทั้งหมด 8 รุ่น เข้ารับวุฒิบัตรเป็นจำนวนมากกว่า 400 คน 

          หลักสูตร FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner) ถือเป็นหลักสูตรการทำงานเป็นที่ปรึกษาการเงิน ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ทั้งในประเทศ และในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยมีอัตราการเติบโตของหลักสูตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทย มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร FChFP Executive Program จำนวนกว่า 2,500 คน โดย ทางสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินอย่างรอบด้าน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับตัวแทนประกันชีวิต ให้ได้เป็นที่ปรึกษาการเงิน โดยมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การอบรมใหม่ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรม และสอบผ่านในช่วงที่ 1 ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าอบรมต่อในช่วงที่ 2 และในกรณีผู้เข้าอบรมสอบผ่านในช่วงที่ 1 จะได้คุณวุฒิ AChFP และเมื่อเข้าอบรมช่วงที่ 2 และสอบผ่าน จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนในฐานะคุณวุฒิที่ปรึกษาการเงิน FChFP ได้ ซึ่งจะจัดอบรมรุ่นแรกในเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : www.thaifa.org, โทร. 02-6315885 หรือ Line THAIFA 2GO : @THAIFA

 

A11701

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!