หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET22

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 พ.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 5,644.27 5.49 9,653.01 9.39 -4,008.74 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 12,138.97 11.80 12,037.85 11.71 101.13 -
นักลงทุนต่างประเทศ 40,269.99 39.16 39,876.52 38.78 393.47 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 44,784.65 43.55 41,270.51 40.13 3,514.14 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 24 พ.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 138,846.11 9.49 141,448.53 9.67 -2,602.42 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 173,635.29 11.87 162,481.94 11.11 11,153.35 -
นักลงทุนต่างประเทศ 580,576.81 39.70 546,256.88 37.35 34,319.94 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 569,396.11 38.93 612,266.98 41.87 -42,870.87 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 24 พ.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,497,081.10 10.62 1,444,626.22 10.25 52,454.89 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,511,989.26 10.73 1,496,633.70 10.62 15,355.56 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,027,874.19 35.67 5,293,104.47 37.55 -265,230.28 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 6,058,464.70 42.98 5,861,044.87 41.58 197,419.83 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 พ.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 15.18 0.92 36.10 2.18 -20.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1.66 0.10 0.88 0.05 0.78 -
นักลงทุนต่างประเทศ 50.85 3.07 82.42 4.98 -31.58 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,588.74 95.91 1,537.02 92.79 51.72 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 24 พ.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 402.93 1.41 516.63 1.81 -113.70 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 33.27 0.12 22.76 0.08 10.51 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,150.20 4.03 1,193.66 4.18 -43.46 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 26,965.40 94.44 26,818.75 93.93 146.65 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 24 พ.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 3,460.14 1.29 2,952.04 1.10 508.10 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,070.20 0.40 777.96 0.29 292.25 -
นักลงทุนต่างประเทศ 15,801.51 5.87 14,387.79 5.34 1,413.72 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 248,877.37 92.45 251,091.44 93.27 -2,214.07 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!