หมวดหมู่: ประกัน

RVI logoทำประกันภัย พ.ร.บ. (กรณีเป็นนิติบุคคลทั่วไป) ต้องทำอย่างไร?...

         “มีรถ ต้องมีประกันภัย พ.ร.บ. มีความคุ้มครอง’กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถทุกคนต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมาย อย่างทันท่วงที

        และที่สำคัญต้องตรวจดูวันหมดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.รถของตนเอง โดยการต่ออายุ พ.ร.บ.นั้นสามารถต่อล่วงหน้าก่อนกรมธรรม์ของเดิมจะหมดอายุได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองต่อจากระยะเวลาที่หมดอายุเดิม สำหรับการทำประกันภัย กรณีที่เจ้าของรถเป็น ‘นิติบุคคลทั่วไป นั้นเอกสารที่ต้องใช้ในการทำ พ.ร.บ. ตามกฎหมาย จะประกอบไปด้วย

1.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมตราประทับ(ถ้ามี) กรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้แสดงหลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมตราประทับ(ถ้ามี)

              2.หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจพร้อมตราประทับ(ถ้ามี)

             3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

             4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

5.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล (ถ้ามี)

โดยประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ นั้นสามารถติดต่อทำและขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสอบถามรายละเอียดข้อมูลที่ตั้งสาขา ได้ที่  Call Center บริษัทกลางฯ โทร 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.rvp.co.th

(ทั้งนี้บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้)

‘เกิดอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยต้องแจ้งเหตุทันที ได้ที่บริษัทกลางฯ โทร 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง’

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!