หมวดหมู่: CSR

11521 CPF JCCหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จับมือ ซีพีเอฟ ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนทั่วประเทศ

          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีที่ 21 หนุนเด็กและเยาวชนผลิตอาหารในโรงเรียน อิ่มท้องด้วยโปรตีนคุณภาพอย่างไข่ไก่ และเรียนรู้หลักการจัดการธุรกิจเกษตร สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต

          เมื่อวันที่ 18 .. 63 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งมน.บ้านไผ่ .ขอนแก่นและอีก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านต่างแดน โรงเรียนโนนปอแดงวิทยาโรงเรียนโนนอุดมศึกษา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู และโรงเรียนส้งเปือย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครโดยมี นายเรอิจิ ฟุจิตะ ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม JCC นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟร่วมกันส่งมอบโครงการฯผ่านผู้แทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมีนายสุบรรณ์ แหล่ป้อง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมรับมอบ โรงเรียนบ้านทุ่งมน .ขอนแก่น   

          ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวขอบคุณเจซีซี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและซีพีเอฟที่ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ให้โรงเรียนบ้านทุ่งมน .ขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี ได้รับสารอาหารครบถ้วน ส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสติปัญญา เป็นโครงการที่ดีและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          นายเรอิจิ ฟุจิตะ ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม เจซีซี กล่าวว่า เจซีซีตระหนักดีถึงความสำคัญของอาหารมื้อกลางวันเพื่อโภชนาการที่ดีของนักเรียน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กว่า 20 ปีที่ผ่านมา มีส่วนร่วมสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิฯ และซีพีเอฟ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีละ 5 โรงเรียน รวมส่งมอบไปแล้วทั้งหมด 132 โรงเรียน

          “เข้าสู่ปีที่ 21 เจซีซียังคงให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและในถิ่นทุรกันดาร ได้บริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน และหวังว่านอกจากนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และชุมชนจะร่วมกันส่งเสริมให้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน” ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม เจซีซี กล่าว

          นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทมุ่งมั่นส่งเสริมโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชน ผ่านการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนโดยในส่วนของซีพีเอฟใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คุณครูและนักเรียน ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงวิธีการจัดการฟาร์มที่ดี การป้องกันโรค ทำให้มีประสิทธิภาพการเลี้ยงที่ดี รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อติดตามประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียน ที่นำระบบ CHATBOT มาใช้ เป็นการรายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์ สามารถติดตามข้อมูลการเลี้ยง อาทิจำนวนไก่และอาหาร ผลผลิตไข่ไก่ไก่ปลด รายงานการเลี้ยง ต้นทุนและรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ เป็นต้น

          นอกจากนี้ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ ยังสร้างแหล่งอาหารและความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน โดยนักเรียนนำผลผลิตจากไข่ไก่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันได้อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ ชุมชนรอบข้างได้บริโภคไข่ไก่ในราคาถูกกว่าท้องตลาด  จากการที่โรงเรียนนำผลผลิตไข่ไก่ส่วนที่เหลือจากส่งโครงการอาหารกลางวันมาขายให้แก่ชุมชนขณะเดียวกัน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเลี้ยงไก่ไข่ได้ฝึกทักษะอาชีพมีโอกาสเรียนรู้ทั้งด้านการผลิต การจัดการ และการตลาด

          “ในช่วงของการระบาดของโควิด 19 ยิ่งสะท้อนว่าโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างมาก  นอกจากมีผลผลิตไข่ไก่เพื่อบริโภคแล้วหลายโรงเรียนนำผลผลิตไข่ไก่แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือนำมาทำเป็นอาหารแจกจ่ายในช่วงโควิดนายสมคิด กล่าว     

          ด้านนายสุบรรณ์ แหล่ป้อง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน กล่าวว่า ในนามของ 5 โรงเรียน ขอขอบคุณหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ซีพีเอฟ และมูลนิธิฯ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการที่ดี สนับสนุนทุนสร้างแหล่งอาหารให้น้องๆ เข้าถึงไข่ไก่ ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพดี ทำให้เติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และนักเรียนยังมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการจัดการธุรกิจเกษตรโดยมีเจ้าหน้าที่ของซีพีเอฟที่อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่ให้ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต

 

A11521

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!