หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและเลื่อนวันหยุดชดเชตในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม .. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่องการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บาพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถีเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษกาญจนภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม กับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลีสุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ดังนี้

          กระทรวงคมนาคมเสนอว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลีสุขสวัสดิ์) ในช่วงวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและเลื่อนวันหยุดชดเชยในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม .. 2563 ตามมติคณะรัฐนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 รวมถึงให้สอดคล้องกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการออกประกาศกระทรวงคมนาคมรวม 4 ฉบับ โดยจะให้มีผลใช้บังคับในช่วงระยะเวลาวันหยุดต่อเนื่องพิเศษและการเลื่อนวันหยุดชดเชยตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา และตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา ของทั้งสองเส้นทางดังกล่าวต่อไป

          การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดทำผลการวิเคราะห์ปริมาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษและรายได้ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่ได้เรียกเก็บและผลประโยชน์ที่ได้รับในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าว ดังนี้

          1. กรณีวันหยุดราชการต่อเนื่องระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

                 (1) ทางพิเศษบูรพาวิถี

ผลการวิเคราะห์

เฉลี่ย/วัน

หาก การทางพิเศษฯ

ยกเว้นค่าผ่านทาง รวม 6 วัน

ปริมาณจราจร

165,131 คัน/วัน

990,786 คัน

รายได้ที่ไม่ได้เรียกเก็บ

6,603,589 บาท/วัน

39,621,534 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

-VOC Saving

- VOT Saving

 

2,940,876 บาท/วัน

5,497,905 บาท/วัน

 

17,645,256 บาท

32,987,430 บาท

รวม

8,438,781 บาท/วัน

50,632,686 บาท

 

                 (2) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ผลการวิเคราะห์

เฉลี่ย/วัน

หาก การทางพิเศษฯ

ยกเว้นค่าผ่านทาง รวม 6 วัน

ปริมาณจราจร

236,455 คัน/วัน

1,418,730 คัน

รายได้ที่ไม่ได้เรียกเก็บ

9,824,705 บาท/วัน

58,948,230 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

-VOC Saving

- VOT Saving

 

4,389,259 บาท/วัน

6,232,096 บาท/วัน

 

26,335,554 บาท

37,392,576 บาท

รวม

10,621,355 บาท/วัน

63,728,130 บาท

 

          2. กรณีวันหยุดราชการต่อเนื่องระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

                 (1) ทางพิเศษบูรพาวิถี

ผลการวิเคราะห์

เฉลี่ย/วัน

หาก การทางพิเศษฯ

ยกเว้นค่าผ่านทาง รวม 6 วัน

ปริมาณจราจร

165,131 คัน/วัน

990,786 คัน

รายได้ที่ไม่ได้เรียกเก็บ

6,603,589 บาท/วัน

39,621,534 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

-VOC Saving

- VOT Saving

 

2,940,876 บาท/วัน

5,497,905 บาท/วัน

 

17,645,256 บาท

32,987,430 บาท

รวม

8,438,781 บาท/วัน

50,632,686 บาท

 

                 (2) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ผลการวิเคราะห์

เฉลี่ย/วัน

หาก การทางพิเศษฯ

ยกเว้นค่าผ่านทาง รวม 6 วัน

ปริมาณจราจร

236,455 คัน/วัน

1,418,730 คัน

รายได้ที่ไม่ได้เรียกเก็บ

9,824,705 บาท/วัน

58,948,230 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

-VOC Saving

- VOT Saving

 

4,389,259 บาท/วัน

6,232,096 บาท/วัน

 

26,335,554 บาท

37,392,576 บาท

รวม

10,621,355 บาท/วัน

63,728,130 บาท

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 17 พฤศจิกายน 2563

 

A11467

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!