หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7ขอความเห็นชอบการรับรองเอกสาร Joint Statement of the Eleventh ASEAN Education Ministers Meeting

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสาร Joint Statement of the Eleventh ASEAN Education Ministers Meeting และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทนให้ความเห็นชอบและรับรองร่างเอกสาร Joint Statement of the Eleventh ASEAN Education Ministers Meeting ในการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 11 (11th ASEAN Education Ministers’ Meeting: ASED) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

          สาระสำคัญของเอกสาร Joint Statement of the Eleventh ASEAN Education Ministers Meeting มีดังนี้

          1. สนับสนุนแนวคิดหลักเรื่องการปรับเปลี่ยนการศึกษาในวิถีอาเซียน : การเสริมสร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนในยุคที่โลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ” (Transforming Education the ASEAN Way: Forging Partnerships in the Age of Global Disruptions) ซึ่งนำเสนอโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียน

          2. เน้นย้ำว่าการศึกษาเป็นประเด็นสำคัญในการฟื้นฟูประเทศภายหลังโควิด-19 และขอให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework)

          3. สนับสนุนแถลงการณ์ร่วมที่เป็นผลลัพธ์ของการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระบบการศึกษาของอาเซียน เมื่อเดือนตุลาคม 2563

          4. สนับสนุนการก่อตั้งสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน (ASEAN TVET Council) และยินดีสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของสภาการเทคนิคฯ

          5. มุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้านการศึกษาโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 17 พฤศจิกายน 2563

 

A11456

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!