หมวดหมู่: คลัง

1a4AB1ประภาศ คงเอียด

สคร. ตั้งเป้าเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงที่เหลือของปี 2563 เพิ่มเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ

       นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2564 แล้วโดยรัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแล 44 แห่ง มีวงเงินลงทุน จำนวน 292,938 ล้านบาท แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ จำนวน 163,515 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 129,424 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุน ซึ่ง สคร. ได้เตรียมความพร้อมในการติดตามรัฐวิสาหกิจให้เร่งจัดทำแผนการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

        สำหรับ การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2563 ตามปกติ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 191,280 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และในกรณีที่ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ดำเนินการล่าช้ามาอย่างต่อเนื่องจะทำให้ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจะประมาณร้อยละ 96 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ทั้งนี้ สคร. ยังคงติดตามดูแลโครงการลงทุนในปี 2563 ที่เบิกจ่ายล่าช้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

ผลการเบิกจ่ายสะสมของรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

รัฐวิสาหกิจ    เบิกจ่ายจริงสะสม

(ล้านบาท)    ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/

แผนเบิกจ่ายสะสม

ปีงบประมาณ (ต.ค. 62 – ก.ย. 63)

จำนวน 34 แห่ง (สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว)    101,038    67%

ปีปฏิทิน (ม.ค. 63 – ธ.ค. 63)

จำนวน 10 แห่ง (9 เดือน)    90,242    103%

รวม 44 แห่ง    191,280    80%

         นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 44 แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ซึ่งสิ้นสุดการดำเนินการแล้ว จำนวน 34 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 101,038 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2563) จำนวน 10 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 90,242 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 103 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

        นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ติดประเด็นทางเทคนิคและดำเนินการล่าช้ามาอย่างต่อเนื่อง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะทำให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมมากกว่าร้อยละ 96 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม อย่างไรก็ตาม ก็มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้ดีกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

      นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายให้กระทรวงการคลังโดย สคร. กำกับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนในช่วงที่เหลือของปี 2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้มีเม็ดเงินช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2563 และในปี 2564 ให้รัฐวิสาหกิจเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ การลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะช่วยสนับสนุนนโยบายการจ้างงานในภาคต่างๆ ของประเทศด้วย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!