หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaB สมเด็จ สุสมบูรณ์

DITP ปรับรุก สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Pro-active เข้างานแสดงสินค้าเสมือนจริง สอดรับวิถีนิวนอร์มอล

       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ลุยงานแฟร์เสมือนจริงเต็มรูปแบบ เคาะอนุมัติโครงการ SMEs Pro-active สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริง ในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) รองรับสภาวะนิวนอร์มอล (New Normal)

        นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ประธานที่ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (BOT) และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนผู้ประกอบการในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active โดยคาดว่าจะเริ่มรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

        การปรับหลักเกณฑ์โครงการครั้งนี้ ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถขอรับการสนับสนุนได้ตลอดระยะเวลาโครงการ (สิ้นปีงบประมาณ 2565) เพิ่มขึ้นเป็น 18 สิทธิ์ แบ่งเป็นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) จำนวน 6 สิทธิ์ กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ อาทิ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) หรือการพิชชิ่งโครงการ (Pitching) จำนวน 6 สิทธิ์ วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาทต่อบริษัทต่อครั้ง และกิจกรรมงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) จำนวน 6 สิทธิ์ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

        “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีการปรับกิจกรรมการส่งเสริมตลาดของกรมให้สอดคล้องกับ New Normal อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของโครงการ SMEs Pro-active กรมฯ ได้ขยายกรอบการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการแสวงหาตลาดใหม่ได้ทุกช่องทาง” นายสมเด็จ กล่าว       

      นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เคาะอนุมัติสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่ขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศชุดล่าสุดรวมทั้งสิ้น 38 งาน ผู้ประกอบการ 65 บริษัท วงเงินสนับสนุนราว 13 ล้านบาท และขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการ แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จากเดิมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2563 เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 – มิถุนายน 2564 ซึ่งที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยมอบหมายให้เอเจนต์และล่ามเข้าร่วมงานแทนการเดินทางด้วยตนเองในรูปแบบเดิมแล้ว

        สำหรับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์โครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-507-7783 และ 02-507-7786 หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th สายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

 

พาณิชย์ ปรับหลักเกณฑ์โครงการ SMEs Pro-active เพิ่มกิจกรรมร่วมงานแฟร์เสมือนจริง

      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไฟเขียวปรับเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมขยายตลาดต่างประเทศภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ใหม่ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ เผยล่าสุดเพิ่มการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า บริการ เสมือนจริง รองรับยุค New Normal เปิดให้สมัครได้ตั้งแต่พ.ย.นี้

       นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs โดยได้ขยายกรอบการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศได้ในทุกช่องทาง และยังเป็นปรับการเข้าร่วมกิจกรรให้สอดรับกับยุค New Normal

       โดยการปรับเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนกิจกรรมใหม่ จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถขอรับการสนับสนุนได้ตลอดระยะเวลาโครงการ (สิ้นปีงบประมาณ 2565) เพิ่มขึ้นเป็น 18 สิทธิ์ แบ่งเป็นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า บริการ ในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) จำนวน 6 สิทธิ์ กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ เช่น การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) หรือการพิชชิ่งโครงการ (Pitching) จำนวน 6 สิทธิ์ วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาทต่อบริษัทต่อครั้ง และกิจกรรมงานแสดงสินค้า บริการ เสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) จำนวน 6 สิทธิ์ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

      ทั้งนี้ เฉพาะการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า บริการ เสมือนจริงในต่างประเทศ คาดว่าจะเริ่มรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตั้งแต่กลางเดือนพ.ย.2563 เป็นต้นไป

       ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้อนุมัติการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่ขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 38 งาน ผู้ประกอบการ 65 บริษัท วงเงินสนับสนุนประมาณ 13 ล้านบาท และได้ขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการ แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จากเดิมในช่วงเดือนก.พ.-ธ.ค.2563 เป็นเดือนก.พ.2563–มิ.ย.2564

      สำหรับ ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์โครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-507-7783 และ 02-507-7786 หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!