หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaa1Mห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์

พาณิชย์ ร่างประกาศห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วใหม่ ดูแลสิ่งแวดล้อม ปกป้องคนใช้

      กรมการค้าต่างประเทศยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วใหม่ หลังฉบับเดิมใช้มากว่า 24 ปี เผยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหามลพิษ ความปลอดภัยของผู้ใช้ ระบุจะห้ามรถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว รถโมเพ็ดใช้แล้ว รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานยนต์โบราณที่มีอายุเกิน 100 ปี ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ ส่วนรถที่ได้รับยกเว้น จะเป็นการนำเข้าโดยหน่วยงานอื่นของรัฐ

       นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ทดแทนร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับเดิม เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) พ.ศ.2539 เกี่ยวกับการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2539 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์เปิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th ได้จนถึงวันที่ 4 พ.ย.2563 ก่อนรวบรวมความคิดเห็นและนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

       ทั้งนี้ การปรับปรุงมาตรการควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วดังกล่าว เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และปรับลดขั้นตอนการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วบางประเภทเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

       สำหรับ ร่างประกาศฉบับใหม่ มีสาระสำคัญ คือ กำหนดพิกัดอัตราศุลกากรและขอบเขตสินค้าต้องห้ามนำเข้า  ได้แก่ รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว รถโมเพ็ดใช้แล้ว รถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว) รวมทั้งรถพ่วงข้าง แต่ไม่รวมรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมากับรถ และรถจักรยานยนต์โบราณที่มีอายุเกิน 100 ปี

        ส่วนประเภทรถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ได้รับการยกเว้นให้นำเข้าภายใต้กำกับดูแลของหน่วยงานอื่น เพื่อปรับลดขั้นตอนการทำงาน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าโดยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจของต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิ์ , รถจักรยานยนต์ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้รับบริจาคจากต่างประเทศภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ , รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าหรือส่งออกเป็นการชั่วคราว (รวมรถที่ใช้ประโยชน์สุทธินำกลับ รถเพื่อจัดแสดง และรถเพื่อการท่องเที่ยว) , รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ไม่สามารถจดทะเบียนหรือนำเข้าไปในต่างประเทศได้ , รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ , รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น และรถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่เป็นยุทธภัณฑ์

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!