หมวดหมู่: การศึกษา

10467 อวรมว.อว. ลงพื้นที่ ร่วมถกนโยบาย ดึงผู้บริหาร มข. พร้อม ม. 6 เครือข่าย อีสาน เล็งยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตั้งธงใช้วิจัยของ ม.ในพื้นที่ นำอีสานพัฒนาอย่างยั่งยืน

          ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในประชุมหารือเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 6 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น ๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและยังยืนแก่ภาคสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม วิสาหกิจทุกระดับ และการส่งเสริมวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรมยุค ๔.๐ จากแนวคิดดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่ได้คัดเลือกมานำเสนอในวันนี้ จำนวน 15 นิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการนวัตกรรมทางการแพทย์ (ชุดตรวจทางการแพทย์, ชุดตรวจธาราสซีเมีย) นิทรรศการนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร (ไก่KKU1+นมA2, ปุ๋ยและผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนดิน และอาหารเพื่อสุขภาพ) นิทรรศการด้าน Smart city นิทรรศการด้านการศึึกษา (Smart learning, โครงการคณิตศาสตร์ขั้นสูง) นิทรรศการโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โครงการกัญชาสำหรับใช้ในทางการแพทย์, โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง, โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี) นิทรรศการด้าน BCG (แบตเตอรี่ ไฮโดรเจน มีเทน และไบโอพลาสติก) นิทรรศการดำเนินงานและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์, ตลอดจนนิทรรศการพื้นที่ต้นแบบของการบูรณาการจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแบบครบวงจร อาทิ Smart Farm โครงการแก้จน จิ้งหรีด และบ้านโต้นโมเดล นอกจากผลงานวิจัยเหล่านี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้ผลิตผลงานวิจัยอีกมายมาย ที่มุ่งหมายในการแก้ปัญหาของพื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสร้างให้ไทยสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล

          ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวถึงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ว่า ในที่ประชุมครม. หน่วยงานในกระทรวงหลายกระทรวง อยากจะให้เราช่วยเก็บข้อมูลบางด้าน เพราะมีหลายท่านในนั้นเห็นสมรรถนะ และศักยภาพในโครงการของเราว่านอกจากจะทำเรื่องการพัฒนาแล้วยังสามารถเก็บข้อมูล และเชื่อว่าเราสามารถทำระบบ big data และวิเคราะห์ได้ดีพอสมควร ซึ่งในที่ประชุมได้สนับสนุนให้เราขยายจำนวนตำบลเพิ่มขึ้นอีก 4,900 ตำบล ซึ่งจะครบ 7900 ตำบล โดยประมาณ จากโครงการนี้จะทำให้มีผู้ที่ได้ทำงานมากกว่า 120,000 คน

          “ขณะนี้มีอุทยานวิทยาศาสตร์ กระจายอยู่ในภูมิภาค ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณามหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมเป็นแม่ข่ายและเป็นที่ตั้งของอุทยานวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม กับ การปฏิบัติมาเชื่อมต่อกันได้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างดี การชมนิทรรศการความคืบหน้าในวันนี้ ดีใจที่ผลงานวิจัยหลายๆ อย่างสามารถขายได้ เป็นนิมิตหมายที่ดี คิดว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดดเด่นในหลายๆ ด้าน ด้านหนึ่งที่ประทับใจมากคือด้านเกษตร และ การแพทย์ และ การนำเทคโนโลยีโทรคมนาคมต่างๆ ที่เจริญก้าวหน้ามากมาใช้ในการทำแผนที่ IOT อย่างไรก็ตาม ทาง อว.ไม่ได้เป็นผู้กำหนดว่าแต่ละมหาวิทยาลัยต้องวิจัยด้านใด เพราะว่าแต่ละที่จะแสดงออกมาเองว่าตนเองเก่งและชำนาญโดดเด่นเรื่องอะไร แต่โดยทั่วไปความเก่งของคนไทย ของสถาบันวิจัย ของมหาวิทยาลัย จะครอบคลุมด้าน BCG เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการที่เกี่ยวกับชีววิทยาการแพทย์ อาหาร สาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องสำอาง รวมไปถึง การแก้ปัญหาทำอย่างไรให้คนอยู่ดีกินดีขึ้น ฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทยกำลังไล่กวดประเทศอื่นๆ ที่เคยนำหน้าเราไป ใกล้ชิดมากขึ้น ก้าวไปสู่ภาคปฏิบัติได้มากขึ้น และรัฐบาลก็สนับสนุนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มากขึ้น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าว


A10467

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!