หมวดหมู่: คมนาคม

10089 วสทวสท.ร่วมกับ บจก.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เร่งรองรับแผนพัฒนาระบบรางไทย เผยอาเซียนควรมีมาตรฐานกลาง

          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วสท. ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดย ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “นโยบาย แผนพัฒนา เทคโนโลยี และมาตรฐานความปลอดภัยในระบบรางของไทย” ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูง โดยมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงาน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และศักยภาพการพัฒนาด้านระบบรางของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับแผนพัฒนาระบบรางสู่ยุคใหม่ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. รามคำแหง 39

          ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งทางรางถือเป็นการคมนาคมขนส่งที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในแผนโครงสร้างพื้นฐานของหลายๆประเทศในอาเซียนและทั่วโลก เนื่องจากเป็นการขนส่งทางบกที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การมีเส้นทางรถไฟที่ครอบคลุมพื้นที่ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ยังเป็นการปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ไทยมีขีดความสามารถในการ แข่งขันที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในประเทศไทยเองก็ได้มีแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางด้วยการวางงบประมาณอย่างมหาศาลเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมือง รถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าความเร็วสูง

          วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “นโยบาย แผนพัฒนา เทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยในระบบรางของไทย” โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์ ส่วนความปลอดภัยและคุณภาพ แผนกความปลอดภัย ร่วมกับ คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วสท.ฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแผนการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ความสำคัญของมาตรฐานและระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง ทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับแผนพัฒนาระบบรางในชีวิตวิถีใหม่และอนาคตของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วสท. กล่าวเสริมว่า ในด้านมาตรฐานและแผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ภายหลังจากที่มีการประชุมหารือร่วมกันในการประชุมแผนพัฒนามาตรฐานระบบรางแห่งอาเซียน ที่ประเทศไทย โดย วสท. เป็นเจ้าภาพเมื่อปี พ.ศ. 2018 นั้น ปัจจุบันพบว่าทุกประเทศต่างตื่นตัวและวางแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบราง ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ที่ปัจจุบันสามารถผลิต-ประกอบรถไฟ รถไฟฟ้าและหัวรถจักรเองได้แล้ว สำหรับประเทศเวียดนามมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานของตัวเองโดยปัจจุบันได้พัฒนามาตรฐานระบบล้อเลื่อนและอุปกรณ์ประกอบแล้วถึง กว่า 30 มาตรฐาน โดยมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานยุโรปและมาตรฐานสากล (EN and ISO) อย่างไรก็ตามประเทศในภูมิภาคอาเซี่ยนควรร่วมมือกันเพื่อสร้าง มาตรฐานกลางอาเซียนด้านระบบราง เพื่อการใช้งานร่วมกันได้โดยเฉพาะมาตรฐานสำหรับทางรถไฟขนาด 1 เมตร เพราะในอนาคตหากมีการสร้างทางเพื่อเติมเต็ม Missing Link ก็จะทำให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้แบบไร้รอยต่อเช่นเดียวกับประเทศในทวีปยุโรป ทั้งนี้นอกจากประโยชน์ด้านการเดินทางแล้ว ยังจะสร้างอำนาจการต่อรองและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในภูมิภาคอีกด้วย


A10089

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!