หมวดหมู่: เกษตร

1aaa1aอลงกรณ์ พลบุตร

อลงกรณ์ เผยโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกษตรฮาลาลใน 3 จังหวัดภาคใต้

    อลงกรณ์ เผยโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกษตรฮาลาลใน 3 จังหวัดภาคใต้ คืบหน้าเตรียมสรุปเสนอ’รัฐมนตรีเฉลิมชัย’หวังดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตสินค้าเกษตรและอาหารฮาลาลเจาะตลาดโลก2พันล้านคนตอบโจทย์ยุคโควิดพร้อมเปิดตัวระเบียงเศรษฐกิจลิมอร์ดาซาร์เวอร์ชั่นใหม่ 5-5-5 ผนึกความร่วมมือไทย-มาเลเซีย ส่วนปัญหาเนื้อวัวปลอมคลี่คลายหลังระดม10หน่วยงานใช้5มาตรการเร่งด่วนจัดการโดยยังเฝ้าระวังค้าออนไลน์

       นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 5/2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้(18 ก.ย.)ว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ที่วางเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับท็อปเทนของโลก รวมทั้งเป็นฮับของสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐานฮาลาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาลมีคณะอนุกรรมการ 4 คณะเพื่อขับเคลื่อนได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน ‘ฮาลาล’ 2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน ‘ฮาลาล’  3. คณะอนุกรรรมการส่งเสริมการผลิตและการลงทุนเกี่ยวกับสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน ‘ฮาลาล’ และ 4. คณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน ‘ฮาลาล’

       นายอลงกรณ์ กล่าวต่อไปว่า  ซึ่งการประชุมในวันนี้คณะอนุกรรมการได้รายงานผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าอย่างมากโดยเฉพาะโครงการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมเกษตรฮาลาลซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตและการลงทุนฯแจ้งว่ารูปแบบโครงการและแนวทางการลงทุนเสร็จแล้วกำลังคัดเลือกพื้นที่ของโครงการ3แห่งที่เสนอมาใน3จังหวัดภาคใต้โดยตนจะลงไปดูพื้นที่ด้วยตัวเองในต้นเดือนหน้าก่อนสรุปเสนอรายงานต่อ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรฯเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับชุมชนเกษตรในพื้นที่ทั้งการผลิตพืชปศุสัตว์และประมงเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจใน3จังหวัดภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นฮับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐานฮาลาลมุ่งเจาะตลาดมุสลิมกว่า 2พันล้านคนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียกลาง อาเซียนและจีน

       นอกจากนี้ ยังมีความก้าวหน้าในการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน ‘ฮาลาล’และกรอบแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมเช่นกัน ทุกคณะอนุกรรมการฯพยายามเร่งรัดดำเนินการเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ภาคใต้อย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังให้เริ่มขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจลิมอร์ดาซาร์ (Limor Dasar)เวอร์ชั่นใหม่5-5-5บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของ5จังหวัดใต้สุดของไทย(ปัตตานี-นราธิวาส-ยะลา-สตูล-สงขลา)กับ5รัฐทางเหนือของมาเลเซีย(กลันตัน-เคดะห์-เปรัค-เปอร์ลิส-ปีนัง)

        ในความร่วมมือ 5 สาขาคือการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์และอุตสาหกรรมเกษตรอาหารฮาลาลเป็นการรื้อฟื้นโครงการนี้ที่เคยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ระหว่างปี2551–2554ซึ่งในการขับเคลื่อนครั้งนี้จะผนึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สถาบันฮาลาล (Halal Institute)ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือศูนย์ AIC หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาพันธ์โลจิสติกส์ สมาพันธ์เอสเอ็มอี สมาคมท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน อปท. จังหวัดและศอบต.

       นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเนื้อวัวปลอมว่าปัญหาได้คลี่คลายลงจนน่าพอใจแต่ยังให้สืบสวนสอบสวนและเฝ้าระวังการค้าออนไลน์หลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือ10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมปศุสัตว์ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการค้าธุรกิจไทยมุสลิมเดินหน้า5มาตรการเร่งด่วน

     ได้แก่ 1) มาตรการสื่อสารเตือนภัยผู้บริโภค 2) มาตรการป้องปรามผู้ค้า 3) มาตรการปราบปรามผู้กระทำผิด โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยกว่า 13 แห่ง และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4) มาตรการส่งเสริมมาตรฐานฮาลาล และ 5) มาตรการตรวจสอบย้อนกลับ (Tracebility) จากโรงฆ่าสัตว์ถึงผู้บริโภค ดำเนินการตามเป้าหมาย 300 แห่งทั่วประเทศแล้ว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!