หมวดหมู่: พาณิชย์

1aBL22

กรมการค้าภายในจัด'เทศกาล....อาหารถิ่น ผลไม้ไทย ใจกลางเมือง'จากท้องถิ่น 4 ภูมิภาคสู่คนกรุงเทพฯ

       นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำ การผลิต ภายใต้วิสัยทัศน์ 'เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด' ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารของโลก กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในมีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและแปรรูปสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด ภายใต้หลักการ การตลาดนำการผลิต (Demand-driven) ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบตลาดเพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า และเชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs ประเภทต่างๆ และจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ประกอบด้วย ตลาดกลางสินค้าเกษตร ตลาดสด ตลาดต้องชม ตลาดท่องเที่ยว ตลาดริมทาง  หมู่บ้านทำมาค้าขาย เป็นต้น อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มการผลิตและการจ้างงาน เพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

     กรมการค้าภายในจึงได้กำหนดจัดงาน  'เทศกาล....อาหารถิ่น ผลไม้ไทยใจกลางเมือง' ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์การบริโภคผลไม้และอาหารถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเชื่อมโยงร้านอาหารเด่น-อาหารดัง จากตลาดในความส่งเสริมของกรมฯ จาก 4 ภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งผลไม้สด ผลไม้แปรรูปจากแหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศ เข้ามาจำหน่ายในใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง และมีความต้องการบริโภคอาหารและผลไม้ที่มีคุณภาพจากแหล่งท้องถิ่นโดยตรง จำนวน 120 ร้าน โดยจัดงานระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

       อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีผลผลิตผลไม้ ทางภาคใต้ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีปลากะพงและอาหารทะเลอื่นๆ ที่เป็นอาหารดี-อาหารเด่นของภาคใต้และจังหวัดที่อยู่ชายทะเล ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการตลาดในความส่งเสริมให้มีรายได้ ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์และดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นการะช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้ผู้ประกอบการในตลาดให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

       กรมฯ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) ใน 3 จังหวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแถบชายทะเล ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา และจังหวัดพังงาในเดือนกันยายน 2563

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!