หมวดหมู่: CSR

1aBLCP

กรมป่าไม้ มอบรางวัลทรงคุณค่าให้กับ BLCP ในฐานะผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2563

       นางสาวปาริชาติ อัศวกุล (รองกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มธุรกิจ บริหารองค์กร บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์  (BLCP) เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี พร้อมรับมอบรางวัลทรงคุณค่าในฐานะ ‘ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2563’โดยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีฯ พร้อมให้เกียรติมอบรางวัล ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

        บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ให้ความสำคัญในการเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปอดให้แก่ชุมชนในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำป่าชุมชนบ้านภูดร-ห้วยมะหาด โครงการสร้างฝายชะลอน้ำป่าชุมชนบ้านเนินกระปรอก โครงการปลูกป่าเขาจอมแห โครงการปลูกป่าชุมชนบ้านเขาภูดรห้วยมะหาด โครงการปลูกป่าชุมชนบ้านมะเดื่อ โครงการปลูกป่าชุมชนแขมงคงมั่น โครงการรักษ์ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ และล่าสุดได้รับ 3 รางวัลในการเป็นองค์กรแบบอย่างด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ ประจำปี 2563 จากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในงาน ‘อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน’ แสดงถึงพันธกิจที่เด่นชัดของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เพื่อเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

   BLCP ต้องการการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะผืนป่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศ อีกทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals; SDGs)

บีแอลซีพี ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!