หมวดหมู่: พาณิชย์

1aMOC

จุรินทร์ มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น พร้อมดึงทำงานร่วมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

     จุรินทร์ เป็นประธานมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 รวม 53 รางวัล เตรียมดึงเข้ามาทำงานร่วมกับพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออก การบริโภคภายในประเทศ และการส่งเสริม SMEs” ว่า สมาคมการค้าจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจในระดับฐานราก ที่รัฐบาลและกระทวงพาณิชย์ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา เพราะเกี่ยวข้องกับเกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ซึ่งสมาคมการค้าจะต้องมาช่วยและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

      “ยุคนี้ ได้มีการจัดตั้ง กรอ.พาณิชย์ขึ้น เพื่อผลักดันการส่งออก โดยเอกชนนำเป็นทัพหน้า มีกระทรวงพาณิชย์สนับสนุน พร้อมปรับบทบาททูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัด โดยให้เป็นเซลส์แมนประเทศ และเซลส์แมนจังหวัด ปรับรูปแบบการค้าแบบออนไลน์ และ Contract Farming ให้ความสำคัญการค้าชายแดน และสนับสนุนเปิดโอกาสให้ SMEs มีโอกาสค้าขาย ไปงานแฟร์ระดับประเทศมากขึ้น ซึ่งสมาคมการค้าจะเข้ามาทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อน”

        นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้มีการแก้ไขพ.ร.บ.หอการค้า เพื่อช่วยผู้ประกอบการทำการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศให้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถออกเอกสารแทนรัฐได้ เช่น ใบรับรอง ใบกำกับภาษี เพื่อความสะดวกในต่างประเทศ โดยไม่ต้องไปกรมการกงสุล และเมื่อมีเรื่องข้อพิพาท หอการค้าสามารถจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปศาล

        นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ปีนี้มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น จำนวน 24 สมาคม แบ่งเป็น 45 รางวัล ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง 1-5 ปี จำนวน 1 สมาคม 3 รางวัล คือ สมาคมการค้าบิสคลับไทย กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี จำนวน 7 สมาคม 12 รางวัล คือ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม), สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย , สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย , สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปแผ่นเหล็ก , สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น , สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และสมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย และกลุ่มที่ 3 จัดตั้ง 16 ปีขึ้นไป จำนวน 16 สมาคม 30 รางวัล คือ สมาคมประกันชีวิตไทย (ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม) , สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย , สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ , สมาคมประกันวินาศภัยไทย , สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย , สมาคมโรงแรมไทย , สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย , สมาคมรถเช่าไทย , สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว , สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย , สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร , สมาคมการขายตรงไทย , สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย , สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย , สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย

        ส่วนรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น มีจำนวน 8 รางวัล แบ่งเป็น 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่นจำนวน 4 ราย คือ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ นายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง นายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย นายวสันต์ เคียงศิริ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และนางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และรางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น จำนวน 4 ราย คือ น.ส.ชุติพร อธิเกียรติ เลขาธิการสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น นายกำจร คุณวพานิชกุล อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย นายวรัทภพ แพทยานันท์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และ ดร.สุมาลี ว่องเจริญกุล เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!